Kinematics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Kinematics
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá motion and force
Mô phỏng Calculus Grapher , Các lực trên 1 trục tọa độ, Lực và Chuyển động, Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực và chuyển động: Những điều cơ bản, Phân số, Equation Grapher, Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng, Chuyển động trong mặt phẳng., Khách bộ hành, Phòng thí nghiệm Con lắc đơn, Mảng kiến tạo, Chuyển động của đạn tử, Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động, Mặt phẳng nghiêng, Cộng Vector


Tác giả Wang Yunhe
Trường / Tổ chức YaoHua High School
Ngày đăng ký 18/08/2015
Ngày cập nhật 18/08/2015