MS and HS TEK to Sim Alignment


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov MS and HS TEK to Sim Alignment
Popis These files align simulations to the Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) for Science Grades 5-8, and High School -Biology, Chemistry and Physics. The word documents provide a condensed version of PhET sim and TEKS alignment and the Excel files provide additional key words that match TEKS with sims. These documents are the result of my own reviews and have not been peered reviewed. I hope you will find this useful.
Predmet Biológia, Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Alignment
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová TEK
Simulácia Kyslé a zásadité roztoky (HTML5), Kyslé a zásadité roztoky, Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie, Staviteľ plochy (HTML5), Aritmetika (HTML5), Aritmetika, Interakcia medzi atómami (HTML5), Vzájomná interakcia, Vyvažovanie (HTML5), Vyvažovanie, Chemická rovnováha (HTML5), Chemická rovnováha, Balóny a vztlak, Balón a elektrostatika (HTML5), Balón a statická elektrina, Obvod s batériou a rezistorom, Napätie batérie, Lambertov-Beerov zákon (HTML5), Lambertov-Beerov zákon, Lom svetla (HTML5), Lom svetla, Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie, Žiarenie čierneho telesa (HTML5), Žiarenie čierneho telesa, Kvantové viazané stavy, Zostav zlomok, Vytvor molekulu, Stavba atómu (HTML5), Stavba atómu, Vztlak, Derivácia a integrál funkcie, Kondenzátor, Elektrické pole nábojov (HTML5), Elektrické pole nábojov , Stavebnica elektrických obvodov, Stavebnica elektrických obvodov, Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) , Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) , Pružné a nepružné zrážky, Farebné videnie (HTML5), Farebné videnie, Koncentrácia (HTML5), Koncentrácia, Vodivosť, Dvojitá vlna a kovalentná väzba, Aproximácia krivky, Davissonov-Germerov experiment, Hustota, Neónové svetlá a ostatné výbojky , Jedlo & Cvičenie, Náboje v elektrickom poli, Elektrický hokej, Formy a premeny energie (HTML5), Formy energie a jej premeny, Energia a skejt park, Energia v skejt parku: základy (HTML5), Energia v skejt parku: základy, Odhad, Faradayove magnetické laboratórium, Faradayov zákon (HTML5), Faradayov zákon, Tlak a prúdenie kvapaliny, Sila-1d, Sily a pohyb, Sila a pohyb: základy (HTML5), Sila a pohyb: Základný kurz, Fourier: Skladanie vĺn (HTML5), Fourier: tvorenie vĺn, Porovnanie zlomkov (HTML5), Zlomky - hra, Úvod do zlomkov, Trenie (HTML5), Trenie, Vlastnosti plynu (HTML5), Vlastnosti plynu, Gene Expression - The Basics, Gene Machine: The Lac Operon, Generátor, Geometrická optika (HTML5), Geometrická optika, Ľadovec, Grafy lineárnej funkcie (HTML5), Grafy lineárnej funkcie, Graf kvadratickej funkcie, Gravitácia a obežná dráha (HTML5), Gravitácia a obežná dráha, Laboratórium gravitačnej sily (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily, Skleníkový efekt, Model atómu vodíka, Izotopy a relatívna atómová hmotnosť, John Tra-volt (HTML5), John Tra-volt, Pohyb lienky na ploche, Laser, Least-Squares Regression (HTML5), Lunárny modul, Magnet a kompas, Magnety a elektromagnety, Pružinový oscilátor (HTML5), Pružinový oscilátor, Hra labyrint, Membránové kanály, Mikrovlnka, Molová koncentrácia (HTML5), Molová koncentrácia, Molekulárne motory, Polarita molekuly, Tvary molekúl (HTML5), Molekulové tvary, Tvary molekúl: základy (HTML5), Molekulové tvary: Základy, Molekuly a žiarenie (HTML5), Molekuly a žiarenie, Pohyb v 2D, Chodec, Magnetická rezonancia, Moja slnečná sústava, Prirodzený výber (HTML5), Prirodzený výber, Neurón, Normálne vibračné módy, Štiepenie jadier, Ohmov zákon (HTML5), ohms-law, Optické kvantové zariadenie, Optické pinzety a aplikácie, Kyvadlo (HTML5), Kyvadlo, pH škála (HTML5), pH škála, pH škála: základy (HTML5), Fotoelektrický jav, Tektonické platne, Pravdepodobnosť, Let strely (HTML5), Pohyb strely, Kvantové tunelovanie a vlnové balíky, Interferencia kvantových vĺn, Žiarenie náboja, Rádiové vlny, Datovanie rádioaktívnou metódou, Naklonená rovina: Sily a pohyb, Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5), Reaktant, Produkty a Zostatky, Reakcie & Hodnoty, Elektrický odpor vodiča (HTML5), resistance-in-a-wire, Rezonancia, Vratné reakcie, Otáčanie lienky, Rutherfordov pokus , Polovodiče, Signál v obvode, Soľ & Jej rozpustnosť, Zvukové vlny, Skupenstvo látky (HTML5), Skupenstvo látky, Skupenstvo látky: základy (HTML5), Skupenstvo látky. základný kurz, Stern-Gerlachov pokus, Naťahovanie DNA, Roztoky cukru a soli: Makro, Rampa, Moment sily, Tlak v kvapaline (HTML5), Tlak v kvapaline, Skladanie vektorov, Interferencia vlnenia (HTML5), Interferencia vlnenia, Vlnenie v rade bodov (HTML5), Vlnenie v rade bodov


Autor(i) Elyse Zimmer
Škola / Organizácia Educator
Dátum odoslania 21.8.2015
Dátum aktualizácie 6.4.2022