MS and HS TEK to Sim Alignment


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური MS and HS TEK to Sim Alignment
აღწერილობა These files align simulations to the Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) for Science Grades 5-8, and High School -Biology, Chemistry and Physics. The word documents provide a condensed version of PhET sim and TEKS alignment and the Excel files provide additional key words that match TEKS with sims. These documents are the result of my own reviews and have not been peered reviewed. I hope you will find this useful.
თემა ბიოლოგია, ფიზიკა, ქიმია
დონე საშუალო სკოლა, უმაღლესი სკოლა
ტიპი Alignment
შეიცავს პასუხებს არა
ენა English
საკვანძო სიტყვები TEK
სიმულაციები მჟავა და ტუტე ხსნარები (HTML5), მჟავა და ტუტე ხსნარები, ალფა დაშლა, ფართობის მშენებელი (HTML5), Arithmetic (HTML5), არითმეტიკა, ატომური ურთიერთქმედება (HTML5), ატომური ურთიერთქმედება, გაწონასწორება (HTML5), Balancing Act, სტექიომეტრია (HTML5), სტექიომეტრია, ბალონები და ამომგდები ძალა, ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა (HTML5), ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა, აკუმულატორ-წინაღობის წრედი, აკუმულატორის ძაბვა, ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია (HTML5), ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია, სინათლის გარდატეხა (HTML5), რეფრაქციის მოვლენა, ბეტა დაშლა, შავი სხეულის სპექტრი (HTML5), Blackbody Spectrum, Quantum Bound States, Build a Fraction, Build a Molecule, ატომის აგება (HTML5), ავაწყოთ ატომი, ამომგდები ძალა, Calculus Grapher, ელექტრული კონდენსატორი, მუხტები და ველი (HTML5), მუხტები და ველები, წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია, წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია, Collision Lab, ფერთა ხედვის პრინციპი (HTML5), ფერთა ხედვის პრინციპი, კონცენტრაცია (HTML5), კონცენტრაცია, გამტარუნარიანობა, Double Wells and Covalent Bonds, მრუდის მორგება, დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია, სიმკვრივე, ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები, Eating & Exercise, ელექტრული ველის წარმოსახვა, ჰოკეი ელექტრული ველზე, ენერგიის ფორმები და მათი გარდაქმნა (HTML5), Energy Forms and Changes, Energy Skate Park, ენერგია სკეიტების პარკში (HTML5), Energy Skate Park: Basics, Estimation, ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია, ფარადეის კანონი (HTML5), ფარადეის კანონი, Fluid Pressure and Flow, Forces in 1 Dimension, Forces and Motion, ძალა და მოძრაობა 1 (HTML5), Forces and Motion: Basics, Fourier: Making Waves (HTML5), Fourier: Making Waves, Fraction Matcher (HTML5), Fraction Matcher, Fractions Intro, ხახუნი (HTML5), Friction, აირის თვისებები (HTML5), აირის თვისებები, გენის ექსპრესიის საფუძვლები, Gene Machine: The Lac Operon, გენერატორი, გეომეტრიული ოპტიკა (HTML5), გეომეტრიული ოპტიკა, Glaciers, Graphing Lines (HTML5), Graphing Lines, კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი, ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5), ორბიტები და გრავიტაცია, გრავიტაციული ძალის ლაბორატორია (HTML5), იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში, The Greenhouse Effect, Models of the Hydrogen Atom, იზოტოპები, ატომური მასა, John Travoltage (HTML5), John Travoltage, Ladybug Motion 2D, ლაზერები, Least-Squares Regression (HTML5), Lunar Lander, მაგნიტი და კომპასი, მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები, მასები და ზამბარები (HTML5), ტვირთი ზამბარაზე, Maze Game, მემბრანული არხები, მიკროტალღები, მოლარობა (HTML5), მოლარობა, მოლეკულური ძრავი, Molecule Polarity, Molecule Shapes (HTML5), Molecule Shapes, Molecule Shapes: Basics (HTML5), Molecule Shapes: Basics, მოლეკულები და სინათლე (HTML5), მოლეკულები და სინათლე, Motion in 2D, The Moving Man, Simplified MRI, მზის სისტემა, Natural Selection (HTML5), ბუნებრივი გადარჩევა, ნეირონი, Normal Modes, ბირთვული დაშლა, ომის კანონი (HTML5), ომის კანონი, ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია, ოპტიკური პინცეტები და დანართები, ქანქარა (HTML5), ქანქარების ლაბორატორია, pH სკალა (HTML5), pH სკალა, pH Scale: Basics (HTML5), ფოტოელექტრიკული ეფექტები, Plate Tectonics, Plinko Probability, გასროლილი სხეული (HTML5), ჭურვის გასროლა, Quantum Tunneling and Wave Packets, კვანტური ტალღის ინტერფერენცია, Radiating Charge, რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი, რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია), Ramp: Forces and Motion, რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები (HTML5), რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები, რეაქციები და შედეგები, გამტარის წინაღობა (HTML5), გამტარის წინაღობა, Resonance, შექცევადი რეაქციები, Ladybug Revolution, Rutherford Scattering, ნახევარგამტარი, დენი წრედში, მარილები და ხსნადობა, ხმა, აგრეგატული მდგომარეობები (HTML5), ნივთიერების მდგომარეობა, ნივთიერების მდგომარეობები (HTML5), States of Matter: Basics, Stern-Gerlach Experiment, დნმ-ის გაჭიმვა, შაქრის დას მარილის ხსნარი, ქანობი, Torque, წნევის მოქმედება (HTML5), Under Pressure, Vector Addition, ტალღების ინტერფერენცია (HTML5), ტალღის ინტერფერენცია, ტალღები სიმში (HTML5), ტალღები სიმში


ავტორები Elyse Zimmer
სკოლა / ორგანიზაცია Educator
წარდგენილია 8/21/15
განახლებულია 4/6/22