MS and HS TEK to Sim Alignment


Download Stáhnout všechny soubory jako komprimovaný archiv ZIP.


Název MS and HS TEK to Sim Alignment
Popis These files align simulations to the Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) for Science Grades 5-8, and High School -Biology, Chemistry and Physics. The word documents provide a condensed version of PhET sim and TEKS alignment and the Excel files provide additional key words that match TEKS with sims. These documents are the result of my own reviews and have not been peered reviewed. I hope you will find this useful.
Předmět Biologie, Chemie, Fyzika
Úroveň Střední škola, Základní škola II. st.
Typ Alignment
Včetně odpovědi Ne
Jazyk English
Klíčová slova TEK
Simulace Acidobazické roztoky (HTML5), Acidobazický roztok, Alfa rozklad, Obsah a obvod (HTML5), Aritmetika (HTML5), Arithmetic, Interakce atomů (HTML5), Atomická interakce, Rovnováha (HTML5), Rovnováha, Vyčíslování chemických rovnic (HTML5), Bilanční chemické rovnice, Balóny a Archimedův zákon, Balonek a statická elektřina (HTML5), Balonek a statická elektřina, Obvod s baterií a rezistorem, Napětí baterie, Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon (HTML5), Beerův zákon, Lom světla (HTML5), Lom světla, Beta rozklad, Spektrum černého tělesa (HTML5), Spektrum černého tělesa, Quantum Bound States, Sestav zlomek, Stavba molekuly, Stavba atomu (HTML5), Stavba atomu, Vztlak, calculus-grapher, Deskový kondenzátor, Náboje a pole (HTML5), Náboj a pole, Konstrukce obvodů, Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab, Konstrukce obvodů (stejnosměrných), Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab, Srážky, Barevné vidění (HTML5), Barevné vidění, Koncentrace (HTML5), Látková koncentrace, vodivost, Double Wells and Covalent Bonds, Curve Fitting, Davisson-Germer: Electron Diffraction, Hustota, Neon Lights & Other Discharge Lamps, Stravování a cvičení, zobrazení elektrického pole, Elektrický Hokej, Formy energie a její přeměny (HTML5), Formy energie a její přeměny, Energetický Skate Park, Skatepark energie: základy (HTML5), Energy Skate Park: Basics, Estimation, Faradayova elektromagnetická laboratoř, Faradayův zákon (HTML5), Faradayův zákon , Tlak kapaliny a průtoku, Síla na jedné přímce, Síla a Pohyb, Síly a pohyb: základy (HTML5), Síla a pohyb, Fourier: dělejte vlny (HTML5), Fourier: Making Waves, Porovnávač zlomků (HTML5), Hledání rovností - hra, Úvod do zlomků, Tření (HTML5), Tření, Vlastnosti plynu (HTML5), Vlastnosti plynu, Gene Expression - The Basics, Gene Machine: The Lac Operon, Generator, Geometrická optika (HTML5), geometric-optics, Glaciers, Kreslení přímek (HTML5), Kreslení přímky, Equation Grapher, Gravitace a dráhy (HTML5), Gravitace a oběžná dráha, Gravitační laboratoř (HTML5), Gravitační laboratoř, Skleníkový efekt, Models of the Hydrogen Atom, Izotopy a atomová hmotnost, Džon Travoltáž (HTML5), John Travoltage, Ladybug Motion 2D, Lasery, Regrese metodou nejmenších čtverců (HTML5), Lunární modul, Magnet a kompas, Magnety a elektromagnety, Hmotnosti a pružiny (HTML5), Závaží a pružiny, Hra s bludištěm, Membránové Kanály, mikrovlny, Molarita (HTML5), Látková koncentrace, Molecular Motors, Molekulární polarita, Tvary molekul (HTML5), Tvary molekul, Tvary molekul: základy (HTML5), Tvary molekul: Základy, Molekuly a světlo (HTML5), Molekuly a světlo, Pohyb ve 2D, Chodící panáček, Simplified MRI, Moje sluneční soustava, Přírodní výběr (HTML5), Přírodní výběr, neuron, Normal Modes, Štěpení jader, Ohmův zákon (HTML5), Ohmův zákon, Optical Quantum Control, Optical Tweezers and Applications, Laboratoř a kyvadlo (HTML5), pendulum-lab, pH stupnice (HTML5), pH stupnice, pH stupnice: základy (HTML5), Fotoelektrický efekt, Tektonika zemských desek, Plinko Probability, Pohyb projektilu (HTML5), Pohyb střely, Quantum Tunneling and Wave Packets, Quantum Wave Interference, Vyzařující Náboj, Rádiové vlny a Eektromagnetická pole, Radioaktivní datování hry, Rampa: Síla a Pohyb, Reaktanty, produkty a zbytky (HTML5), Reaktanty, produkty a nezreagované, Reakce a ceny , Odpor drátu (HTML5), Odpor v drátu, Resonance, Vratné reakce, Beruščin kolotoč, Rutherfordův rozptyl, Semiconductors, obvod signálu, soli a rozpustnost, zvuk, Stavy hmoty (HTML5), Stavy hmoty, Skupenské stavy: základy (HTML5), Stavy hmoty: Základy, Stern-Gerlach Experiment, Stretching DNA, Cukr a sůl řešení, Rampa, Moment síly, Pod tlakem (HTML5), Tlak kapalin, Sčítání vektorů, Interference vln (HTML5), Vlnová interference, Vlnění na vlákně (HTML5), Vlnění na vlákně


Autor(ři) Elyse Zimmer
Škola / Organizace Educator
Datum vložení 21.8.15
Datum aktualizace 6.4.22