MS and HS TEK to Sim Alignment


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel MS and HS TEK to Sim Alignment
Beskrivelse These files align simulations to the Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) for Science Grades 5-8, and High School -Biology, Chemistry and Physics. The word documents provide a condensed version of PhET sim and TEKS alignment and the Excel files provide additional key words that match TEKS with sims. These documents are the result of my own reviews and have not been peered reviewed. I hope you will find this useful.
Emne Biologi, Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Alignment
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord TEK
Simuleringer Syre/base-løsning (HTML5), Syre/base-løsning, Alfanedbryting, Area Builder (HTML5), Arithmetic (HTML5), Arithmetic, Atomære vekselvirkninger (HTML5), Atominteraksjoner, Balancing Act (HTML5), Balancing Act, Balanser kjemiske ligninger (HTML5), Balancing Chemical Equations, Ballonger og oppdrift, Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5), Ballonger og statisk elektrisitet, Battery-Resistor Circuit, Battery Voltage, Beers lov laboratorium (HTML5), Beer's lov laboratorium, Avbøyning av lys (HTML5), Avbøyning av lys, Betanedbryting, Sortlegemespekter (HTML5), Blackbody Spectrum, Quantum Bound States, Build a Fraction, Bygg et molekyl, Bygg et atom (HTML5), Bygg et atom, Buoyancy, Calculus graf, Capacitor Lab, Ladninger og Felt (HTML5), Charges and Fields, Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab, Kretsbyggeren (kun likestrøm), Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab, Støt-laboratorium, Fargesyn (HTML5), Fargesyn, Concentration (HTML5), Konsentrasjon, Conductivity, Double Wells and Covalent Bonds, Kurvetilpasning, Davisson-Germer: Electron Diffraction, Density, Neonlys og andre gassutladningslamper, Eating & Exercise, Electric Field of Dreams, Elektrisk landhockey, Energiformer og overganger (HTML5), Energiformer og overganger, Energiskatepark, Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5), Energiskatepark: Grunnleggende, Anslag/estimat, Faraday's Electromagnetic Lab, Faradays lov (HTML5), Faraday's Law, Fluidtrykk og gjennomstrømming, Forces in 1 Dimension, Forces and Motion, Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5), Forces and Motion: Basics, Fourier: Making Waves (HTML5), Fourier: Making Waves, Fraction Matcher (HTML5), Fraction Matcher, Fractions Intro, Friksjon (HTML5), Friction, Gas Properties (HTML5), Gassegenskaper, Genuttrykk, Gene Machine: The Lac Operon, Generator, Geometric Optics (HTML5), Geometric Optics, Isbreer, Tegne Linjer (HTML5), Grafisk framstilling av rette linjer, Equation Grapher, Gravitasjon og baner (HTML5), Gravity and Orbits, Gravitasjonskraftlab (HTML5), Gravitasjonskraftlab, Drivhuseffekten, Modeller av Hydrogenatomet, Isotoper og atommasse, John Travoltage (HTML5), John Travoltage, Ladybug Motion 2D, Lasers, Least-Squares Regression (HTML5), Lunar Lander, Magnet and Compass, Magnets and Electromagnets, Lodd og fjær (HTML5), Lodd og fjærer, Maze Game, Membrane Channels, Microwaves, Molaritet (HTML5), Molarity, Molecular Motors, Molekylpolaritet, Molekylform (HTML5), Molecule Shapes, Molecule Shapes: Basics (HTML5), Molecule Shapes: Basics, Molekyler og lys (HTML5), Molekyler og lys, Bevegelse i 2D, Mannen som går, Simplified MRI, Mitt solsystem, Natural Selection (HTML5), Naturlig seleksjon, Neuron, Normal Modes, Fisjon, Ohms lov (HTML5), ohms-law, Optical Quantum Control, Optical Tweezers and Applications, Pendellaboratorium (HTML5), Pendel-laboratorium, pH-skala (HTML5), pH-skala, pH-skala – grunnleggende (HTML5), Fotoelektrisk Effekt, Plate Tectonics, Plinko Probability, Prosjektilbevegelse (HTML5), Projectile Motion, Quantum Tunneling and Wave Packets, Quantum Wave Interference, Radiating Charge, Radio Waves & Electromagnetic Fields, Spill om radioaktiv datering, Ramp: Forces and Motion, Reaktanter, produkter og overskudd (HTML5), Reaktanter, produkter og rester, Reactions & Rates, Motstand i lederen (HTML5), Resistance in a Wire, Resonance, Reversible reaksjoner, Ladybug Revolution, Rutherford Scattering, Semiconductors, Signal Circuit, Salter og Løselighet, Lyd, Aggregattilstander (HTML5), Aggregattilstander, States of Matter: Basics (HTML5), States of Matter: Basics, Stern-Gerlach Experiment, Stretching DNA, Sugar and Salt Solutions, Rampa, Torque, Under Pressure (HTML5), Under trykk, Vektoraddisjon, Bølgeinterferens (HTML5), Bølgeinterferens(forstyrrelser), Bølge på en tråd (HTML5), Bølge på en tråd


Forfattere Elyse Zimmer
Skole / Organisasjon Educator
Lastet opp 21.08.15
Oppdatert 06.04.22