MS and HS TEK to Sim Alignment


Download Можете преузети све материјале спаковане у зип архиву.


Наслов MS and HS TEK to Sim Alignment
Опис These files align simulations to the Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) for Science Grades 5-8, and High School -Biology, Chemistry and Physics. The word documents provide a condensed version of PhET sim and TEKS alignment and the Excel files provide additional key words that match TEKS with sims. These documents are the result of my own reviews and have not been peered reviewed. I hope you will find this useful.
Субјект Биологија, Физика, Хемија
Ниво High School (Виша школа), Middle School (Средња школа)
Тип Alignment
Укључен одговор Не
Језик Енглески
Кључне речи TEK
Симулације КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5), КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ, АЛФА-РАСПАД, "Мајстор" за површине (HTML5), Аритметика (HTML5), АРИТМЕТИКА, Атомске интеракције (HTML5), Међуатомска деловања, Равнотежа (HTML5), Равнотежа, Изједначавање хемијских једначина (HTML5), Изједначавање хемијских једначина, ГАСНИ ЗАКОНИ , Балони и статички електрицитет (HTML5), Балони и статички електрицитет, Просто струјно коло (батерија - отпорник), Напон батерије, Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5), Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer), Преламање светлости (HTML5), Преламање светлости, БЕТА-РАСПАД, Зрачење црног тела (HTML5), Зрачење црног тела, ВЕЗАНА СТАЊА (квантномеханички приступ), Направи разломак, Направи молекул, Направи атом (HTML5), Направи атом, Потисак, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ, КОНДЕНЗАТОР, Наелектрисања и поља (HTML5), Електрична поља тачкастих наелектрисања, Комплет за електричну струју (AC+DC), Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab, Комплет за једносмерну струју, Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab, СУДАРИ У МЕХАНИЦИ, Како видимо боје (HTML5), Како видимо боје, Концентрација (HTML5), Концентрација, Проводљивост, ДВОСТРУКА ЈАМА И КОВАЛЕНТНА ВЕЗА, Интерполација података полиномом (кривом), ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment , Густина, НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ, ИСХРАНА & ВЕЖБАЊЕ, Електрично поље, Електрични хокеј је бољи од електричне столице!, Енергија, врсте и промене (HTML5), Енергија, врсте и промене, Енергија у скејт-парку, Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5), Енергија у скејт-парку: Основна верзија, Поређење и процена, Фарадејева електромагнетна лабораторија, Фарадејев закон (HTML5), Фарадејев закон електромагнетне индукције, Проток флуида и притисак, СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе!, СИЛЕ И КРЕТАЊЕ, Силе и кретање - Основе (HTML5), Силе и кретање - Основе, Фурије: Направи таласе (HTML5), ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА, Правимо разломке (HTML5), Спаривање разломака, Разломци - Увод, Трење (концепт) (HTML5), Трење (концепт), Особине гаса (HTML5), ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА, Особине гена - Основе, РЕГУЛАЦИЈА ЛАКТОЗЕ- ГЕНСКЕ МАШИНЕ Gene Machine: The Lac Operon, Генератор, Геометријска оптика (HTML5), Геометријска оптика, ГЛЕЧЕРИ, Цртање правих (HTML5), Цртање правих, График квадратне функције, Гравитација и орбите (HTML5), Гравитација и орбите, Сила гравитације- лабораторија (HTML5), ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА, ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ, МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА, Изотопи и атомске масе, ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  (HTML5), ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА), БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D, ЛАСЕРИ, Регресија најмањих квадрата (HTML5), МЕСЕЧЕВ МОДУЛ, Магнет и компас, Магнети и електромагнети, Масе и опруге (HTML5), ОПРУГЕ & ТЕГОВИ, Лавиринт ( брзина-убрзање), Транспорт кроз мембрану, МИКРОТАЛАСИ, Моларност (HTML5), Моларност, МОЛЕКУЛАРНИ МОТОРИ (ЕНЗИМИ), Поларност молекула, Облици молекула (HTML5), Облици молекула, Облици молекула: основе (HTML5), Облици молекула: Основе, Молекули и светлост (HTML5), Молекули и светлост, Кретање у 2-D, Шетач ( променљиво праволинијско кретање), MRI -НАЈЈЕДНОСТАВНИЈЕ, Мој Соларни систем, Природна селекција (HTML5), ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА, НЕУРОН, Нормални модови, Нуклеарни распад, Омов закон (HTML5), Омов закон, КВАНТНА ОПТИКА, ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ, Математичко клатно (HTML5), Клатно, pH Скала (HTML5), pH СКАЛА, pH скала: основе (HTML5), ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ, Тектонске плоче, РАСПОДЕЛА ВЕРОВАТНОЋЕ, Кретање пројектила  (HTML5), Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! ), КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ, КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА, Зрачење наелектрисања у кретању, РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА, ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА , СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ, Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5), РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ, ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ, Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5), Омов закон, Резонанца, ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ, БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ, Радерфордово (Rutherford) расејање, ПОЛУПРОВОДНИЦИ, Сигнал и проводник, СОЛИ & ОТАПАЊЕ, Звучни таласи, Стања материје (HTML5), Агрегатна стања, Стања материје: основе (HTML5), Агрегатна стања : основни ниво, ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ, ИСТЕЗАЊЕ DNA, Раствори шећера и соли, Стрма раван, МОМЕНТ СИЛЕ, Хидростатички притисак (HTML5), Хидростатички притисак, Сабирање вектора, Интерференција таласа (HTML5), Интерференција таласа, ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5), ТАЛАС НА ЖИЦИ


Аутори: Elyse Zimmer
Школа / Организација Educator
Послато 21.8.15.
Обновљено 6.4.22.