Dansk (Danish)

Dung dịch Acid-Base (HTML5) HTML Syre-base opløsninger (HTML5) Download Run now
Dung dịch Acid-Base Java Syre-Base opløsninger Download Run now
Phóng xạ Alpha Java Alfahenfald Download Run now
Diện tích (HTML5) HTML Arealbygger (HTML5) Download Run now
Đại số với mô hình diện tích (HTML5) HTML Arealmodel, algebra (HTML5) Download Run now
Số thập phân với mô hình diện tích (HTML5) HTML Arealmodel, decimaler (HTML5) Download Run now
Giói thiệu Mô hình diện tích (HTML5) HTML Arealmodel, introduktion (HTML5) Download Run now
Phép nhân với mô hình diện tích (HTML5) HTML Arealmodel, gange (HTML5) Download Run now
Số học (HTML5) HTML Aritmetik (HTML5) Download Run now
Số học Flash Aritmetisk Download Run now
Tương tác nguyên tử (HTML5) HTML Atomers vekselvirkning (HTML5) Download Run now
Tương tác nguyên tử Java Vekselvirkning mellem atomer Download Run now
Cân bằng (HTML5) HTML Balanceakt (HTML5) Download Run now
Cân bằng Java Balance akt Download Run now
Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5) HTML Afstemning af kemiske ligninger (HTML5) Download Run now
Cân bằng phương trình phản ứng hoá học Java Afstemning af kemiske ligninger Download Run now
Bong bóng và tĩnh điện Java Balloner og statisk elektricitet Download Run now
Bong bóng và Sự nổi Java Balloner og opdrift Download Run now
Bong bóng và tĩnh điện (HTML5) HTML Balloner og statisk elektricitet (HTML5) Download Run now
Cấu trúc vùng năng lượng Java Skal struktur Download Run now
Mạch điện Pin - Điện trở Java Batteri-modstands kredsløb. Download Run now
Hiệu thế của Pin. Java Batterispænding Download Run now
Định luật Beer (HTML5) HTML Beers lovlab (HTML5) Download Run now
Phòng thí nghiệm Định luật Beer Java Beers lovlaboratorium Download Run now
Khúc xạ ánh sáng (HTML5) HTML Afbøjning af lys (HTML5) Download Run now
Khúc xạ ánh sáng Java Afbøjning af lys Download Run now
Phóng xạ Beta Java Betahenfald Download Run now
Quang phổ của thể đen (HTML5) HTML Sortlegeme-spektrum (HTML5) Download Run now
Quang phổ của vật đen Flash Farvesammensætning Download Run now
Trạng thái liên kết lượng tử Java Kvantespringsstadir Download Run now
Tạo ra một Phân số (HTML5) HTML Byg en brøk (HTML5) Download Run now
Tạo ra một phân số Java Byg en brøk Download Run now
Tạo dựng một Phân tử Java Byg et molekyle Download Run now
Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) HTML Byg et atom (HTML5) Download Run now
Tạo dựng một nguyên tử Java Byg et atom Download Run now
Sự nổi Flash Opdrift Download Run now
Calculus Grapher Flash Graftegner Download Run now
Tụ điện Java Kondensator-lab Download Run now
Tụ điện: phần cơ bản (HTML5) HTML Kondensator-laboratorium: Basis (HTML5) Download Run now
Điện tích và điện trường (HTML5) HTML Ladninger og felter (HTML5) Download Run now
Điện tích và điện trường Flash Ladninger og felter Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC) Java Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm) Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo Java Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium Download Run now
Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5) HTML Kredsløbs-konstruktion: DC (HTML5) Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi. Java Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Download Run now
Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5) HTML Kredsløbs-konstruktion: DC - virtuelt laboratorium (HTML5) Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo Java Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium Download Run now
Va chạm Flash Stød-laboratorium Download Run now
Thị giác màu (HTML5) HTML Farvesyn (HTML5) Download Run now
Quan sát màu sắc Java Farvesyn Download Run now
Nồng độ (HTML5) HTML Koncentration (HTML5) Download Run now
Nồng độ Java Koncentration Download Run now
Độ dẫn điện Java Ledningsevne Download Run now
Định luật Coulomb (HTML5) HTML Coulombs lov (HTML5) Download Run now
Giếng kép và liên kết cộng hoá trị Java Dobbelt- og kovalente bindinger Download Run now
Vẽ đồ thị theo thực nghiệm Flash Kurvetilpasning Download Run now
Thí nghiệm Davisson-Germer Java Davisson-Germer: Elektron-diffaktion Download Run now
Mật độ Flash Massefylde Download Run now
Sự khuếch tán (HTML5) HTML Diffusion (HTML5) Download Run now
Đèn neon và đèn phóng điện Java Neon- og andre udladningslamper Download Run now
Ẩm thực và Thể dục Java Kost og motion Download Run now
Điện trường Java Elektrisk drømmefelt Download Run now
Hockey điện Java Elektrisk felthockey Download Run now
Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5) HTML Energiformer og ændringer (HTML5) Download Run now
Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng Java Energiformer og ændringer Download Run now
Công viên trượt ván. Java Energiskaterpark Download Run now
Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5) HTML Energiskaterpark: Basis (HTML5) Download Run now
Công viên trượt ván: Những điều cơ bản Java Energiskaterpark: Basis Download Run now
Phương trình (HTML5) HTML Ligevægts-visning (HTML5) Download Run now
Đẳng thức: những điều cơ bản (HTML5) HTML Ligevægts-visning: Basis (HTML5) Download Run now
Đẳng thức: 2 biến (HTML5) HTML Ligevægts-visning: To variabler (HTML5) Download Run now
Equation Grapher Flash Graftegner Download Run now
Trò chơi Ước lượng Flash Gæt Download Run now
Biểu thức (HTML5) HTML Ændring af udtryk (HTML5) Download Run now
Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY Java Faradays elektromagnetiske laboratorie. Download Run now
Định luật Faraday (HTML5) HTML Faradays lov (HTML5) Download Run now
Định luật Faraday Flash faradays-law Download Run now
Dòng và áp suất chất lỏng Java Væsketryk og bevægelse Download Run now
Các lực trên 1 trục tọa độ Java Kræfter i 1 dimension Download Run now
Lực và Chuyển động Java Krafter og bevægelse Download Run now
Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5) HTML Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5) Download Run now
Lực và chuyển động: Những điều cơ bản Java Kræfter og bevægelse: Basis Download Run now
Tổng hợp sóng Java Fourir: Bølgefremstilling Download Run now
Phân số (HTML5) HTML Brøk-matcher (HTML5) Download Run now
Phân số Java Lav brøkpar Download Run now
Phân số: đẳng thức (HTML5) HTML Brøker: Lighed (HTML5) Download Run now
Phân số: phần giới thiệu (HTML5) HTML Brøker: Intro (HTML5) Download Run now
Phân số nhập môn Java Brøkintro Download Run now
Phân số: hỗn số (HTML5) HTML Brøker: Blandede tal (HTML5) Download Run now
Ma sát (HTML5) HTML Friktion (HTML5) Download Run now
Ma sát Flash Friktion Download Run now
Hàm số (HTML5) HTML Funktions-bygger (HTML5) Download Run now
Hàm số: phần cơ bản (HTML5) HTML Funktions-bygger: Basis (HTML5) Download Run now
Chất khí: phần giới thiệu (HTML5) HTML Gasser: Intro (HTML5) Download Run now
Tính chất của chất khí (HTML5) HTML Gas-egenskaber (HTML5) Download Run now
Tính chất của chất khí Java Gasegenskaber Download Run now
Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5) HTML Genudtryk, grundlæggende (HTML5) Download Run now
Cấu trúc gene : Những điều cơ bản Java Genudseende - basis Download Run now
- Java Genmaskine: Laktosegengruppe Download Run now
Máy phát điện Java Generator Download Run now
Quang hình Flash Geometrisk optik Download Run now
Băng hà Java Gletsjere Download Run now
Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5) HTML Tegning af rette linier (HTML5) Download Run now
Đồ thị Hàm tuyến tính Java Tegning af rette linier Download Run now
Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5) HTML Tegning af andengrads-ligninger (HTML5) Download Run now
Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5) HTML Graftegning, hældning og skæring (HTML5) Download Run now
Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5) HTML Tiltrækning og kredsløb (HTML5) Download Run now
Lực hấp dẫn và quỹ đạo Java Tiltrækning og kredsløb Download Run now
Lực hấp dẫn (HTML5) HTML Tiltræknings-laboratorium (HTML5) Download Run now
Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn Java Tiltrækningslaboratorium Download Run now
Hiệu ứng nhà kính Java Drivhuseffekten Download Run now
Định luật Hooke (HTML5) HTML Hookes lov (HTML5) Download Run now
Mô hình Nguyên tử Hydrogen Java Model af hydrogenatomet Download Run now
Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5) HTML Isotoper og atommasse (HTML5) Download Run now
Đồng vị và nguyên tử khối Java Isotoper og atomar vægt Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML John TraVoltage (HTML5) Download Run now
Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng Java Mariehøne bevægelse i 2d Download Run now
Lasers Java Lasere Download Run now
Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5) HTML Mindste kvadraters regression (HTML5) Download Run now
Nguyệt xa Flash Månelander Download Run now
Nam châm và la bàn Java Magnet og kompas Download Run now
Nam châm và nam châm điện Java Magneter og elektromagneter Download Run now
Tạo ra 10 (HTML5) HTML Lav en 10'er (HTML5) Download Run now
Con lắc lò xo (HTML5) HTML Vægte og fjedre (HTML5) Download Run now
Con lắc lò xo: những điều cơ bản (HTML5) HTML Vægte og fjedre: Basis (HTML5) Download Run now
Quả cân và lò xo Flash Vægte og fjedre Download Run now
Mê lộ Java Vektorgolf Download Run now
Các kênh trên màng tế bào Java Membrankanaler Download Run now
Vi ba Java Mikrobølger Download Run now
Nồng độ Mol (HTML5) HTML Molaritet (HTML5) Download Run now
Nồng độ Mol Java Molaritet Download Run now
Động cơ phân tử Java Molekylære motorer Download Run now
Cực tính của phân tử (HTML5) HTML Molekylers polaritet (HTML5) Download Run now
Sự Phân cực phân tử Java Molekylær polaritet Download Run now
Phân tử và ánh sáng (HTML5) HTML Molekyler og lys (HTML5) Download Run now
Phân tử và ánh sáng Java Molekyler og lys Download Run now
Hình dạng phân tử (HTML5) HTML Molekyleformer (HTML5) Download Run now
Hình dạng phân tử Java Molekyleformer Download Run now
Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5) HTML Molekyleformer: Basis (HTML5) Download Run now
Hình dạng phân tử: Những điều cơ bản Java Molekyleformer: Basis Download Run now
Chuyển động trong mặt phẳng. Java Bevægelse i 2 dimensioner Download Run now
Khách bộ hành Java Manden der bevæger sig Download Run now
MRI Java Forenklet MR Download Run now
Thái Dương Hệ của tôi Flash Mit solsystem Download Run now
Chọn lọc tự nhiên Java Neutralt valg Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Neuron Java Neuron Download Run now
Kiểu dao động chuẩn tắc Flash Normalindstillinger Download Run now
Sự phân hạch Java Kernespaltning Download Run now
Định luật Ohm (HTML5) HTML Ohms lov (HTML5) Download Run now
Định luật Ohm Flash Ohm's Lov Download Run now
Máy định dạng sóng quang lượng tử Java Lys og brydning Download Run now
Kẹp quang và ứng dụng Java Optisk klemme og anvendelse Download Run now
Con lắc (HTML5) HTML Pendul-laboratorium (HTML5) Download Run now
Phòng thí nghiệm Con lắc đơn Flash Pendul-laboratoriet Download Run now
Hiệu ứng Quang điện Java Fotoelektrisk effekt Download Run now
Thang đo pH (HTML5) HTML pH-skala (HTML5) Download Run now
Thang đo pH Java pH skala Download Run now
Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5) HTML pH-skala: Basis (HTML5) Download Run now
Mảng kiến tạo Java Pladetektonik Download Run now
Xác suất Plinko (HTML5) HTML Plinko-sandsynlighed (HTML5) Download Run now
Xác suất Plinko Flash Plinko sandsynlighed Download Run now
Chuyển động của đạn tử (HTML5) HTML Projektil-bevægelse (HTML5) Download Run now
Chuyển động của đạn tử Flash Projektil-bevægelser Download Run now
Sân chơi tỷ lệ (HTML5) HTML Proportions-legeplads (HTML5) Download Run now
Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng. Java Kvante-tunnelering og bølgepakker Download Run now
Giao thoa sóng lượng tử Java Kvantum-bølge-interferens Download Run now
Điện tích bức xạ Flash Udstrålende ladning Download Run now
Game định thời bằng phương pháp phóng xạ Java Aldersbestemmelse og radioaktivitet Download Run now
Sóng Vô tuyến Java Radiobølger & elektromagnetiske felter Download Run now
Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động Java Rampe: Kraften og bevægelse Download Run now
Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5) HTML Reaktanter, produkter og rester (HTML5) Download Run now
Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư Java Reaktanter, produkter og rester Download Run now
Phản ứng và tốc độ phản ứng Java Reaktioner og størrelser Download Run now
Điện trở của một dây dẫn (HTML5) HTML Modstand i en tråd (HTML5) Download Run now
Điện trở của một dây dẫn Flash Modstand i en tråd Download Run now
Cộng hưởng Flash Resonans Download Run now
Phản ứng thuận nghịch Java Dobbeltrettede reaktioner Download Run now
Chuyển động tròn của Bọ rùa Java Mariehønerundtur Download Run now
Tán xạ Rutherford (HTML5) HTML Rutherford-spredning (HTML5) Download Run now
Tán xạ Rutherford Java Rutherford spredning Download Run now
- Java Selv-kørende partikkel-model Download Run now
Chất bán dẫn Java Halvledere Download Run now
Mạch Bóng đèn Java Signalkredsløb Download Run now
Muối và độ hoà tan Java Salt & opløslighed Download Run now
Sóng âm Java Lyd Download Run now
Trạng thái của vật chất (HTML5) HTML Stoftilstande (HTML5) Download Run now
Các trạng thái của vật chất Java Tilstandsformer Download Run now
Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5) HTML Stoftilstande: Basis (HTML5) Download Run now
Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản Java Tilstandsformer: Indledning Download Run now
Thí nghiệm Stern-Gerlach Flash Stern-Gerlach Eksperimentet Download Run now
Kéo căng DNA Java Udstræk DNA Download Run now
Dung dịch muối và đường Java Sukker og saltopløsninger Download Run now
Mặt phẳng nghiêng Java Rampen Download Run now
Moment lực Java Drejningsmoment Download Run now
John Travoltage Java John TraVoltage Download Run now
Vòng tròn lượng giác (HTML5) HTML Enhedscirklen (HTML5) Download Run now
Áp suất (HTML5) HTML Under tryk (HTML5) Download Run now
Áp suất Java Under tryk Download Run now
Tỷ suất đơn vị (HTML5) HTML Stykpris (HTML5) Download Run now
Cộng Vector Flash Vektoraddition Download Run now
Giao thoa sóng (HTML5) HTML Bølgeinterferens (HTML5) Download Run now
Giao thoa sóng Java Bølgeinterferens Download Run now
Sóng trên một sợi dây (HTML5) HTML Stående bølge (HTML5) Download Run now
Sóng trên một sợi dây Flash Stående bølge Download Run now