Dansk (Danish)

Disolucións Ácido-Base (HTML5) HTML Syre-base opløsninger (HTML5) Download Run now
Disolucións Ácido-Base Java Syre-Base opløsninger Download Run now
Decaemento Alfa Java Alfahenfald Download Run now
- HTML Arealbygger (HTML5) Download Run now
- HTML Arealmodel, algebra (HTML5) Download Run now
- HTML Arealmodel, decimaler (HTML5) Download Run now
- HTML Arealmodel, introduktion (HTML5) Download Run now
- HTML Arealmodel, gange (HTML5) Download Run now
- HTML Aritmetik (HTML5) Download Run now
- Flash Aritmetisk Download Run now
- HTML Atomers vekselvirkning (HTML5) Download Run now
Interaccións atómicas Java Vekselvirkning mellem atomer Download Run now
Lei de Equilibrio (HTML5) HTML Balanceakt (HTML5) Download Run now
Lei de Equilibrio Java Balance akt Download Run now
Axustando Ecuacións Químicas (HTML5) HTML Afstemning af kemiske ligninger (HTML5) Download Run now
Axustando Ecuacións Químicas Java Afstemning af kemiske ligninger Download Run now
Globos e Electicidade Estática Java Balloner og statisk elektricitet Download Run now
Balóns e Flotabilidade Java Balloner og opdrift Download Run now
Globos e Electicidade Estática (HTML5) HTML Balloner og statisk elektricitet (HTML5) Download Run now
- Java Skal struktur Download Run now
Circuito con Pila_Resistor Java Batteri-modstands kredsløb. Download Run now
Battery Voltage Java Batterispænding Download Run now
Lab Lei de Beer (HTML5) HTML Beers lovlab (HTML5) Download Run now
Lab Lei de Beer Java Beers lovlaboratorium Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Afbøjning af lys (HTML5) Download Run now
Curvando a luz Java Afbøjning af lys Download Run now
Decaemento Beta Java Betahenfald Download Run now
- HTML Sortlegeme-spektrum (HTML5) Download Run now
Espectro do Corpo Negro Flash Farvesammensætning Download Run now
- Java Kvantespringsstadir Download Run now
- HTML Byg en brøk (HTML5) Download Run now
- Java Byg en brøk Download Run now
Constrúe unha molécula Java Byg et molekyle Download Run now
Constrúe un átomo (HTML5) HTML Byg et atom (HTML5) Download Run now
Constrúe un átomo Java Byg et atom Download Run now
Flotabilidade Flash Opdrift Download Run now
- Flash Graftegner Download Run now
Condensador Lab Java Kondensator-lab Download Run now
- HTML Kondensator-laboratorium: Basis (HTML5) Download Run now
- HTML Ladninger og felter (HTML5) Download Run now
Cargas e Campos Flash Ladninger og felter Download Run now
Construción Circuito (AC+DC) Java Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm) Download Run now
Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab Java Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium Download Run now
- HTML Kredsløbs-konstruktion: DC (HTML5) Download Run now
Construción Circuito (DC) Java Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Download Run now
- HTML Kredsløbs-konstruktion: DC - virtuelt laboratorium (HTML5) Download Run now
Construción Circuito (DC) Virtual Lab Java Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium Download Run now
Colisión Lab Flash Stød-laboratorium Download Run now
Visión Color (HTML5) HTML Farvesyn (HTML5) Download Run now
Visión Color Java Farvesyn Download Run now
- HTML Koncentration (HTML5) Download Run now
Concentración Java Koncentration Download Run now
Conductividade Java Ledningsevne Download Run now
- HTML Coulombs lov (HTML5) Download Run now
- Java Dobbelt- og kovalente bindinger Download Run now
- Flash Kurvetilpasning Download Run now
Davisson-Germer: Diffracción de Electróns Java Davisson-Germer: Elektron-diffaktion Download Run now
Densidade Flash Massefylde Download Run now
- HTML Diffusion (HTML5) Download Run now
Luces de Neón e outras lámpadas de descarga Java Neon- og andre udladningslamper Download Run now
- Java Kost og motion Download Run now
- Java Elektrisk drømmefelt Download Run now
Hóckey nun Campo Eléctrico Java Elektrisk felthockey Download Run now
- HTML Energiformer og ændringer (HTML5) Download Run now
- Java Energiformer og ændringer Download Run now
Enerxía Parque Patinaxe Java Energiskaterpark Download Run now
Enerxía Parque Patinaxe: inicio (HTML5) HTML Energiskaterpark: Basis (HTML5) Download Run now
Enerxía Parque Patinaxe: inicio Java Energiskaterpark: Basis Download Run now
- HTML Ligevægts-visning (HTML5) Download Run now
- HTML Ligevægts-visning: Basis (HTML5) Download Run now
- HTML Ligevægts-visning: To variabler (HTML5) Download Run now
- Flash Graftegner Download Run now
- Flash Gæt Download Run now
- HTML Ændring af udtryk (HTML5) Download Run now
Lab Lei de Faraday Java Faradays elektromagnetiske laboratorie. Download Run now
- HTML Faradays lov (HTML5) Download Run now
Lei de Faraday Flash faradays-law Download Run now
Fluxo e Presión do fluído Java Væsketryk og bevægelse Download Run now
Forzas en 1 Dimensión Java Kræfter i 1 dimension Download Run now
Forzas e movemento Java Krafter og bevægelse Download Run now
Forzase movemento: Inicial (HTML5) HTML Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5) Download Run now
Forzase movemento: Inicial Java Kræfter og bevægelse: Basis Download Run now
- Java Fourir: Bølgefremstilling Download Run now
- HTML Brøk-matcher (HTML5) Download Run now
- Java Lav brøkpar Download Run now
- HTML Brøker: Lighed (HTML5) Download Run now
- HTML Brøker: Intro (HTML5) Download Run now
- Java Brøkintro Download Run now
- HTML Brøker: Blandede tal (HTML5) Download Run now
Friction (HTML5) HTML Friktion (HTML5) Download Run now
friction Flash Friktion Download Run now
- HTML Funktions-bygger (HTML5) Download Run now
- HTML Funktions-bygger: Basis (HTML5) Download Run now
- HTML Gasser: Intro (HTML5) Download Run now
- HTML Gas-egenskaber (HTML5) Download Run now
Propiedades do Gas Java Gasegenskaber Download Run now
- HTML Genudtryk, grundlæggende (HTML5) Download Run now
- Java Genudseende - basis Download Run now
- Java Genmaskine: Laktosegengruppe Download Run now
Xerador Java Generator Download Run now
Óptica Xeométrica Flash Geometrisk optik Download Run now
- Java Gletsjere Download Run now
- HTML Tegning af rette linier (HTML5) Download Run now
- Java Tegning af rette linier Download Run now
- HTML Tegning af andengrads-ligninger (HTML5) Download Run now
- HTML Graftegning, hældning og skæring (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas (HTML5) HTML Tiltrækning og kredsløb (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas Java Tiltrækning og kredsløb Download Run now
Gravidade Lab (HTML5) HTML Tiltræknings-laboratorium (HTML5) Download Run now
Gravidade Lab Java Tiltrækningslaboratorium Download Run now
Efecto Invernadoiro Java Drivhuseffekten Download Run now
- HTML Hookes lov (HTML5) Download Run now
Modelós do átomo de Hidróxeno Java Model af hydrogenatomet Download Run now
- HTML Isotoper og atommasse (HTML5) Download Run now
Isótopos e Masa atómica Java Isotoper og atomar vægt Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML John TraVoltage (HTML5) Download Run now
Movemento dunha Xoaniña 2D Java Mariehøne bevægelse i 2d Download Run now
Láseres Java Lasere Download Run now
- HTML Mindste kvadraters regression (HTML5) Download Run now
Alunizador Flash Månelander Download Run now
Imán e Compás Java Magnet og kompas Download Run now
Imáns e electroimáns Java Magneter og elektromagneter Download Run now
- HTML Lav en 10'er (HTML5) Download Run now
- HTML Vægte og fjedre (HTML5) Download Run now
- HTML Vægte og fjedre: Basis (HTML5) Download Run now
Masas e Resortes Flash Vægte og fjedre Download Run now
Xogo do Labirinto Java Vektorgolf Download Run now
- Java Membrankanaler Download Run now
Microondas Java Mikrobølger Download Run now
Molaridade (HTML5) HTML Molaritet (HTML5) Download Run now
Molaridade Java Molaritet Download Run now
- Java Molekylære motorer Download Run now
Polaridade da molécula (HTML5) HTML Molekylers polaritet (HTML5) Download Run now
Polaridade da molécula Java Molekylær polaritet Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML Molekyler og lys (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz Java Molekyler og lys Download Run now
Formas Moleculares (HTML5) HTML Molekyleformer (HTML5) Download Run now
Formas Moleculares Java Molekyleformer Download Run now
- HTML Molekyleformer: Basis (HTML5) Download Run now
Formas Moleculares Java Molekyleformer: Basis Download Run now
Movemento en 2D Java Bevægelse i 2 dimensioner Download Run now
O camiñante Java Manden der bevæger sig Download Run now
- Java Forenklet MR Download Run now
O meu sistema solar Flash Mit solsystem Download Run now
- Java Neutralt valg Download Run now
- HTML Neuron (HTML5) Download Run now
- Java Neuron Download Run now
Modos de vibración Flash Normalindstillinger Download Run now
Fisión Nuclear Java Kernespaltning Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML Ohms lov (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash Ohm's Lov Download Run now
- Java Lys og brydning Download Run now
- Java Optisk klemme og anvendelse Download Run now
- HTML Pendul-laboratorium (HTML5) Download Run now
Péndulo Lab Flash Pendul-laboratoriet Download Run now
Efecto Fotoeléctrico Java Fotoelektrisk effekt Download Run now
Escala pH (HTML5) HTML pH-skala (HTML5) Download Run now
Escala pH Java pH skala Download Run now
- HTML pH-skala: Basis (HTML5) Download Run now
- Java Pladetektonik Download Run now
- HTML Plinko-sandsynlighed (HTML5) Download Run now
- Flash Plinko sandsynlighed Download Run now
- HTML Projektil-bevægelse (HTML5) Download Run now
Movemento de Proxectís Flash Projektil-bevægelser Download Run now
- HTML Proportions-legeplads (HTML5) Download Run now
- Java Kvante-tunnelering og bølgepakker Download Run now
Interferencia Onda Cuántica Java Kvantum-bølge-interferens Download Run now
- Flash Udstrålende ladning Download Run now
Xogo de Datación Radiactiva Java Aldersbestemmelse og radioaktivitet Download Run now
Ondas de Radio & Campos EM Java Radiobølger & elektromagnetiske felter Download Run now
Plano Inclinado: Forzas e movemento Java Rampe: Kraften og bevægelse Download Run now
Reactivos, Productos e Sobrantes (HTML5) HTML Reaktanter, produkter og rester (HTML5) Download Run now
Reactivos, Productos e Sobrantes Java Reaktanter, produkter og rester Download Run now
Reaccións e Rtos Java Reaktioner og størrelser Download Run now
Resistencia nun fío (HTML5) HTML Modstand i en tråd (HTML5) Download Run now
Resistencia nun fío Flash Modstand i en tråd Download Run now
- Flash Resonans Download Run now
Reacción reversible Java Dobbeltrettede reaktioner Download Run now
Revolución xoaniña Java Mariehønerundtur Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML Rutherford-spredning (HTML5) Download Run now
Dispersión de Rutherford Java Rutherford spredning Download Run now
- Java Selv-kørende partikkel-model Download Run now
Semiconductores Java Halvledere Download Run now
Circuito Java Signalkredsløb Download Run now
Sales e Solubilidade Java Salt & opløslighed Download Run now
Son Java Lyd Download Run now
- HTML Stoftilstande (HTML5) Download Run now
Estados da materia Java Tilstandsformer Download Run now
- HTML Stoftilstande: Basis (HTML5) Download Run now
Estados da materia: Básicos Java Tilstandsformer: Indledning Download Run now
Experimento Stern-Gerlach Flash Stern-Gerlach Eksperimentet Download Run now
- Java Udstræk DNA Download Run now
Solucións de Azucre e Sal Java Sukker og saltopløsninger Download Run now
O Plano inclinado Java Rampen Download Run now
Torque Java Drejningsmoment Download Run now
John Travoltage Java John TraVoltage Download Run now
- HTML Enhedscirklen (HTML5) Download Run now
Baixo presión (HTML5) HTML Under tryk (HTML5) Download Run now
Baixo presión Java Under tryk Download Run now
- HTML Stykpris (HTML5) Download Run now
Suma de vectores Flash Vektoraddition Download Run now
- HTML Bølgeinterferens (HTML5) Download Run now
Interferencia de ondas Java Bølgeinterferens Download Run now
Onda nunha corda (HTML5) HTML Stående bølge (HTML5) Download Run now
Onda nunha corda Flash Stående bølge Download Run now