Dansk (Danski)

Kiselo-lužnate otopine (HTML5) HTML Syre-base opløsninger (HTML5) Download Run now
- Java Syre-Base opløsninger Download Run now
Alfa raspad Java Alfahenfald Download Run now
Graditelj površine (HTML5) HTML Arealbygger (HTML5) Download Run now
- HTML Arealmodel, algebra (HTML5) Download Run now
- HTML Arealmodel, decimaler (HTML5) Download Run now
- HTML Arealmodel, introduktion (HTML5) Download Run now
- HTML Arealmodel, gange (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Aritmetik (HTML5) Download Run now
Aritmetika Flash Aritmetisk Download Run now
Interakcije između atoma (HTML5) HTML Atomers vekselvirkning (HTML5) Download Run now
Međudjelovanje atoma Java Vekselvirkning mellem atomer Download Run now
Ravnoteža poluge (HTML5) HTML Balanceakt (HTML5) Download Run now
- Java Balance akt Download Run now
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi (HTML5) HTML Afstemning af kemiske ligninger (HTML5) Download Run now
- Java Afstemning af kemiske ligninger Download Run now
Statički elektricitet Java Balloner og statisk elektricitet Download Run now
Plinski Zakoni Java Balloner og opdrift Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML Balloner og statisk elektricitet (HTML5) Download Run now
Struktura Vrpci Java Skal struktur Download Run now
Jednostavni strujni krug Java Batteri-modstands kredsløb. Download Run now
Napon (elektromotorna sila) baterije Java Batterispænding Download Run now
- HTML Beers lovlab (HTML5) Download Run now
- Java Beers lovlaboratorium Download Run now
Lom svjetlosti (HTML5) HTML Afbøjning af lys (HTML5) Download Run now
- Java Afbøjning af lys Download Run now
Beta Decay Java Betahenfald Download Run now
Spektar crnog tijela (HTML5) HTML Sortlegeme-spektrum (HTML5) Download Run now
Zračenje crnog tijela Flash Farvesammensætning Download Run now
Vezana stanja (kvantnomehanički koncept) Java Kvantespringsstadir Download Run now
Napravi razlomak (HTML5) HTML Byg en brøk (HTML5) Download Run now
Složi razlomak Java Byg en brøk Download Run now
sastavi molekulu Java Byg et molekyle Download Run now
Napravi atom (HTML5) HTML Byg et atom (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java Byg et atom Download Run now
density-and-buoyancy Flash Opdrift Download Run now
- Flash Graftegner Download Run now
Kondenzatori Java Kondensator-lab Download Run now
- HTML Kondensator-laboratorium: Basis (HTML5) Download Run now
- HTML Ladninger og felter (HTML5) Download Run now
Naboj i Električno polje Flash Ladninger og felter Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova Java Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova (HTML5) HTML Kredsløbs-konstruktion: DC (HTML5) Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Java Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij (HTML5) HTML Kredsløbs-konstruktion: DC - virtuelt laboratorium (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium Download Run now
- Flash Stød-laboratorium Download Run now
Kako vidimo boje? (HTML5) HTML Farvesyn (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje? Java Farvesyn Download Run now
- HTML Koncentration (HTML5) Download Run now
- Java Koncentration Download Run now
Vodljivost Java Ledningsevne Download Run now
Coulombov zakon (HTML5) HTML Coulombs lov (HTML5) Download Run now
Dvostuka jama i kovalentna veza Java Dobbelt- og kovalente bindinger Download Run now
Prilagodba krivulje (HTML5) HTML Kurvetilpasning (HTML5) Download Run now
Prilagodba podataka polinomom Flash Kurvetilpasning Download Run now
Eksperiment Davissona i Germera Java Davisson-Germer: Elektron-diffaktion Download Run now
Gustoća Flash Massefylde Download Run now
- HTML Diffusion (HTML5) Download Run now
Neonsak svjetiljka & druge izbojne lampe Java Neon- og andre udladningslamper Download Run now
- Java Kost og motion Download Run now
Električno polje naboja Java Elektrisk drømmefelt Download Run now
Električni hokej! Naboj umjesto paka! Java Elektrisk felthockey Download Run now
Oblici energije i energetske promjene (HTML5) HTML Energiformer og ændringer (HTML5) Download Run now
Oblici energije i energetske promjene Java Energiformer og ændringer Download Run now
Zakon sačuvanja energije Java Energiskaterpark Download Run now
Energija u skejt parku: osnove (HTML5) HTML Energiskaterpark: Basis (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energiskaterpark: Basis Download Run now
Istraživanje jednadžbi (HTML5) HTML Ligevægts-visning (HTML5) Download Run now
Istraživanje jednadžbi: Osnove (HTML5) HTML Ligevægts-visning: Basis (HTML5) Download Run now
- HTML Ligevægts-visning: To variabler (HTML5) Download Run now
Kvadratna jednadžba Flash Graftegner Download Run now
Procjena Flash Gæt Download Run now
Algebarski izrazi (HTML5) HTML Ændring af udtryk (HTML5) Download Run now
Faradayeva elektromagnetska indukcija Java Faradays elektromagnetiske laboratorie. Download Run now
Faradayev zakon (HTML5) HTML Faradays lov (HTML5) Download Run now
Faradayev zakon indukcije Flash faradays-law Download Run now
- Java Væsketryk og bevægelse Download Run now
Koncept sile Java Kræfter i 1 dimension Download Run now
Forces and Motion Java Krafter og bevægelse Download Run now
Sile i gibanje: Osnove (HTML5) HTML Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5) Download Run now
- Java Kræfter og bevægelse: Basis Download Run now
Kompozicija valova (Fourierova sinteza) Java Fourir: Bølgefremstilling Download Run now
Pridruži razlomke (HTML5) HTML Brøk-matcher (HTML5) Download Run now
Sparivanje razlomaka Java Lav brøkpar Download Run now
Razlomci: jednakosti (HTML5) HTML Brøker: Lighed (HTML5) Download Run now
Razlomci: Uvod (HTML5) HTML Brøker: Intro (HTML5) Download Run now
Uvod u razlomke Java Brøkintro Download Run now
Razlomci: Mješoviti brojevi (HTML5) HTML Brøker: Blandede tal (HTML5) Download Run now
Trenje (HTML5) HTML Friktion (HTML5) Download Run now
Trenje Flash Friktion Download Run now
Graditelj funkcija (HTML5) HTML Funktions-bygger (HTML5) Download Run now
- HTML Funktions-bygger: Basis (HTML5) Download Run now
Plinovi - uvod (HTML5) HTML Gasser: Intro (HTML5) Download Run now
- HTML Gas-egenskaber (HTML5) Download Run now
Svojstva Plinova Java Gasegenskaber Download Run now
- HTML Genudtryk, grundlæggende (HTML5) Download Run now
- Java Genudseende - basis Download Run now
- Java Genmaskine: Laktosegengruppe Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
Optička Klupa Flash Geometrisk optik Download Run now
Ledanjaci Java Gletsjere Download Run now
- HTML Tegning af rette linier (HTML5) Download Run now
Crtanje pravaca Java Tegning af rette linier Download Run now
- HTML Tegning af andengrads-ligninger (HTML5) Download Run now
- HTML Graftegning, hældning og skæring (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbita (HTML5) HTML Tiltrækning og kredsløb (HTML5) Download Run now
Gravitacija i Orbite Java Tiltrækning og kredsløb Download Run now
Laboratorij gravitacijske sile (HTML5) HTML Tiltræknings-laboratorium (HTML5) Download Run now
- Java Tiltrækningslaboratorium Download Run now
Istraži gravitaciju: Osnove (HTML5) HTML Tiltrækningslaboratorium: Basis (HTML5) Download Run now
Učinak staklenika Java Drivhuseffekten Download Run now
Hookov zakon (HTML5) HTML Hookes lov (HTML5) Download Run now
Model Atoma Vodika Java Model af hydrogenatomet Download Run now
Izotopi i atomska masa (HTML5) HTML Isotoper og atommasse (HTML5) Download Run now
Izotopi i Atomska Masa Java Isotoper og atomar vægt Download Run now
Johntra Volta (HTML5) HTML John TraVoltage (HTML5) Download Run now
- Java Mariehøne bevægelse i 2d Download Run now
Laseri Java Lasere Download Run now
- HTML Mindste kvadraters regression (HTML5) Download Run now
Mjesečeva sonda Flash Månelander Download Run now
Magnet i Kompas Java Magnet og kompas Download Run now
Magneti i Elektromagneti Java Magneter og elektromagneter Download Run now
- HTML Lav en 10'er (HTML5) Download Run now
Mase i opruge (HTML5) HTML Vægte og fjedre (HTML5) Download Run now
Mase i opruge: Osnovno (HTML5) HTML Vægte og fjedre: Basis (HTML5) Download Run now
mass-spring-lab Flash Vægte og fjedre Download Run now
Zanimacje s brzinom i akceleracijom Java Vektorgolf Download Run now
- Java Membrankanaler Download Run now
Mikrovalovi Java Mikrobølger Download Run now
- HTML Molaritet (HTML5) Download Run now
- Java Molaritet Download Run now
Djelovanje enzima Java Molekylære motorer Download Run now
- HTML Molekylers polaritet (HTML5) Download Run now
- Java Molekylær polaritet Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML Molekyler og lys (HTML5) Download Run now
- Java Molekyler og lys Download Run now
- HTML Molekyleformer (HTML5) Download Run now
- Java Molekyleformer Download Run now
- HTML Molekyleformer: Basis (HTML5) Download Run now
- Java Molekyleformer: Basis Download Run now
Odnos brzine i akceleracije Java Bevægelse i 2 dimensioner Download Run now
Gibanje Java Manden der bevæger sig Download Run now
Shema MRI Java Forenklet MR Download Run now
Solarni sustavi Flash Mit solsystem Download Run now
- Java Neutralt valg Download Run now
- HTML Neuron (HTML5) Download Run now
- Java Neuron Download Run now
- Flash Normalindstillinger Download Run now
Nuklearna fisija Java Kernespaltning Download Run now
Brojevni pravac: cijeli brojevi (HTML5) HTML Tallinje: Heltal (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon (HTML5) HTML Ohms lov (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon Flash Ohm's Lov Download Run now
Kvantna optika Java Lys og brydning Download Run now
Optička pinceta i primjene Java Optisk klemme og anvendelse Download Run now
Matematičko njihalo (HTML5) HTML Pendul-laboratorium (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Pendul-laboratoriet Download Run now
Fotoelektrični efekt Java Fotoelektrisk effekt Download Run now
pH skala (HTML5) HTML pH-skala (HTML5) Download Run now
pH Java pH skala Download Run now
- HTML pH-skala: Basis (HTML5) Download Run now
- Java Pladetektonik Download Run now
- HTML Plinko-sandsynlighed (HTML5) Download Run now
Pascalov trokut Flash Plinko sandsynlighed Download Run now
Gibanje projektila (HTML5) HTML Projektil-bevægelse (HTML5) Download Run now
Gibanje projektila Flash Projektil-bevægelser Download Run now
Igralište proporcija (HTML5) HTML Proportions-legeplads (HTML5) Download Run now
Kvantno tuneliranje i valni paketi Java Kvante-tunnelering og bølgepakker Download Run now
Kvantna interferencija valova Java Kvantum-bølge-interferens Download Run now
- Flash Udstrålende ladning Download Run now
Radioactive Dating Game Java Aldersbestemmelse og radioaktivitet Download Run now
Radio Valovi Java Radiobølger & elektromagnetiske felter Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Rampe: Kraften og bevægelse Download Run now
- HTML Reaktanter, produkter og rester (HTML5) Download Run now
- Java Reaktanter, produkter og rester Download Run now
Brzina reakcija Java Reaktioner og størrelser Download Run now
Električna otpornost vodiča (HTML5) HTML Modstand i en tråd (HTML5) Download Run now
Otpor vodiča Flash Modstand i en tråd Download Run now
- Flash Resonans Download Run now
Reverzibilan proces Java Dobbeltrettede reaktioner Download Run now
Luna park za bube i žohare Java Mariehønerundtur Download Run now
Rutherfordovo raspršenje (HTML5) HTML Rutherford-spredning (HTML5) Download Run now
Rutherfordovo raspršenje Java Rutherford spredning Download Run now
- Java Selv-kørende partikkel-model Download Run now
Poluvodiči Java Halvledere Download Run now
Struja i signal Java Signalkredsløb Download Run now
Soli i njihova topljivost Java Salt & opløslighed Download Run now
Zvuk Java Lyd Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML Stoftilstande (HTML5) Download Run now
Agragatna stanja tvari Java Tilstandsformer Download Run now
Agregatna stanja:osnove (HTML5) HTML Stoftilstande: Basis (HTML5) Download Run now
Stanje materije: osnovno Java Tilstandsformer: Indledning Download Run now
Stern-Gerlachov eksperiment Flash Stern-Gerlach Eksperimentet Download Run now
Ispravljanje DNA Java Udstræk DNA Download Run now
Otopine šećera i soli Java Sukker og saltopløsninger Download Run now
Tijelo na kosini Java Rampen Download Run now
Moment sile Java Drejningsmoment Download Run now
Johntra Volta Java John TraVoltage Download Run now
Trig Tour (HTML5) HTML Enhedscirklen (HTML5) Download Run now
Pod tlakom (HTML5) HTML Under tryk (HTML5) Download Run now
- Java Under tryk Download Run now
Jedinične cijene (HTML5) HTML Stykpris (HTML5) Download Run now
Zbrajanje vektora (HTML5) HTML Vektor-addition (HTML5) Download Run now
Zbrajanje vektora Flash Vektoraddition Download Run now
Zbrajanje vektora: jednadžbe (HTML5) HTML Vektor-addition: Ligninger (HTML5) Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML Bølgeinterferens (HTML5) Download Run now
Interferencija valova Java Bølgeinterferens Download Run now
Valovi na užetu (HTML5) HTML Stående bølge (HTML5) Download Run now
Valovi na žici Flash Stående bølge Download Run now
Valovi - uvod (HTML5) HTML Bølger: Intro (HTML5) Download Run now