Dansk (丹麥語)

Acid-Base Solutions_酸鹼溶液 (HTML5) HTML Syre-base opløsninger (HTML5) Download Run now
酸鹼溶液 Java Syre-Base opløsninger Download Run now
Alpha 衰變 Java Alfahenfald Download Run now
Area Builder_周長與面積 (HTML5) HTML Arealbygger (HTML5) Download Run now
Area Model Algebra_面積模型與代數 (HTML5) HTML Arealmodel, algebra (HTML5) Download Run now
Area Model Decimals_面積模型與小數 (HTML5) HTML Arealmodel, decimaler (HTML5) Download Run now
Area Model Introduction_面積模型介紹 (HTML5) HTML Arealmodel, introduktion (HTML5) Download Run now
Area Model Multiplication_面積模型與乘法 (HTML5) HTML Arealmodel, gange (HTML5) Download Run now
Arithmetic_算數 (HTML5) HTML Aritmetik (HTML5) Download Run now
算數 Flash Aritmetisk Download Run now
Atomic Interactions_原子交互作用 (HTML5) HTML Atomers vekselvirkning (HTML5) Download Run now
原子相互作用 Java Vekselvirkning mellem atomer Download Run now
Balancing Act_平衡動作 (HTML5) HTML Balanceakt (HTML5) Download Run now
平衡動作 Java Balance akt Download Run now
Balancing Chemical Equations_平衡化學方程式 (HTML5) HTML Afstemning af kemiske ligninger (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equationn化學平衡方程式 Java Afstemning af kemiske ligninger Download Run now
氣球和靜電引力 Java Balloner og statisk elektricitet Download Run now
氣球和浮力 Java Balloner og opdrift Download Run now
Balloons and Static Electricity_氣球和靜電引力 (HTML5) HTML Balloner og statisk elektricitet (HTML5) Download Run now
能帶結構 Java Skal struktur Download Run now
電池-電阻 電路 Java Batteri-modstands kredsløb. Download Run now
電池電壓 Java Batterispænding Download Run now
Beer's Law Lab_比爾定律 (HTML5) HTML Beers lovlab (HTML5) Download Run now
比爾定律 (Beer's Law) 實驗 Java Beers lovlaboratorium Download Run now
Bending Light_光的折射 (HTML5) HTML Afbøjning af lys (HTML5) Download Run now
光的折射 Java Afbøjning af lys Download Run now
Beta 衰變 Java Betahenfald Download Run now
Blackbody Spectrum_黑體輻射光譜 (HTML5) HTML Sortlegeme-spektrum (HTML5) Download Run now
黑體幅射光譜 Flash Farvesammensætning Download Run now
量子束縛態 Java Kvantespringsstadir Download Run now
Build a Fraction_建立一個分數 (HTML5) HTML Byg en brøk (HTML5) Download Run now
建立一個分數 Java Byg en brøk Download Run now
建立分子模型 Java Byg et molekyle Download Run now
Build An Atom_建立一個原子 (HTML5) HTML Byg et atom (HTML5) Download Run now
Build An Atom 建立一個原子 Java Byg et atom Download Run now
Buoyance 浮力 Flash Opdrift Download Run now
微積分繪圖 Flash Graftegner Download Run now
Capacitor Lab 電容器實驗室 Java Kondensator-lab Download Run now
Capacitor Lab:Basics_電容實驗室:基礎 (HTML5) HTML Kondensator-laboratorium: Basis (HTML5) Download Run now
Charges And Fields_電荷與電場 (HTML5) HTML Ladninger og felter (HTML5) Download Run now
電荷及電場 Flash Ladninger og felter Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電) Java Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm) Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電),虛擬實驗室 Java Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium Download Run now
Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電 (HTML5) HTML Kredsløbs-konstruktion: DC (HTML5) Download Run now
電路組裝套件(直流電) Java Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Download Run now
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab_電路組裝套件:直流電 - 虛擬實驗室 (HTML5) HTML Kredsløbs-konstruktion: DC - virtuelt laboratorium (HTML5) Download Run now
電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室 Java Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium Download Run now
Collision Lab 碰撞實驗室 Flash Stød-laboratorium Download Run now
Color Vision_彩色視覺 (HTML5) HTML Farvesyn (HTML5) Download Run now
彩色視覺 Java Farvesyn Download Run now
Concentration_濃度 (HTML5) HTML Koncentration (HTML5) Download Run now
Concentration 濃度 Java Koncentration Download Run now
導電度 Java Ledningsevne Download Run now
Coulomb's Law_庫侖定律 (HTML5) HTML Coulombs lov (HTML5) Download Run now
雙位能井與共價鍵 Java Dobbelt- og kovalente bindinger Download Run now
Curve Fitting 曲線配適 Flash Kurvetilpasning Download Run now
Davisson-Germer 實驗(經典電子波動實驗) Java Davisson-Germer: Elektron-diffaktion Download Run now
Density 密度 Flash Massefylde Download Run now
Diffusion_氣體的擴散 (HTML5) HTML Diffusion (HTML5) Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps 氖氣燈和其它氣體放電燈 Java Neon- og andre udladningslamper Download Run now
飲食與運動 Java Kost og motion Download Run now
電場 Java Elektrisk drømmefelt Download Run now
電場曲棍球 Java Elektrisk felthockey Download Run now
Energy Forms and Changes_能量形式與轉化 (HTML5) HTML Energiformer og ændringer (HTML5) Download Run now
能量形式與轉化 Java Energiformer og ændringer Download Run now
能量滑板競技場 Java Energiskaterpark Download Run now
Energy Skate Park: Basics_能量滑板競技場:基礎 (HTML5) HTML Energiskaterpark: Basis (HTML5) Download Run now
能量滑板競技場:基礎 Java Energiskaterpark: Basis Download Run now
Equality Explorer_探索等式 (HTML5) HTML Ligevægts-visning (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Basics_探索等式:基礎 (HTML5) HTML Ligevægts-visning: Basis (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Two Variables_探索等式:兩個變數 (HTML5) HTML Ligevægts-visning: To variabler (HTML5) Download Run now
繪出方程式 Flash Graftegner Download Run now
估計 Flash Gæt Download Run now
Expression Exchange_代數的表示法 (HTML5) HTML Ændring af udtryk (HTML5) Download Run now
法拉第的電磁實驗室 Java Faradays elektromagnetiske laboratorie. Download Run now
Faraday's Law_法拉第定律 (HTML5) HTML Faradays lov (HTML5) Download Run now
法拉第定律 Flash faradays-law Download Run now
液體的流動與壓力 Java Væsketryk og bevægelse Download Run now
一維空間的作用力 Java Kræfter i 1 dimension Download Run now
力與運動 Java Krafter og bevægelse Download Run now
Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎 (HTML5) HTML Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5) Download Run now
力量和運動:基本概念 Java Kræfter og bevægelse: Basis Download Run now
Fourier: Making Waves 傅力葉:與波共舞 Java Fourir: Bølgefremstilling Download Run now
Fraction Matcher_分數的比較 (HTML5) HTML Brøk-matcher (HTML5) Download Run now
分數配對(Fraction Matcher) Java Lav brøkpar Download Run now
Fractions: Equality_分數的介紹:等式 (HTML5) HTML Brøker: Lighed (HTML5) Download Run now
Fractions: Intro_分數的介紹 (HTML5) HTML Brøker: Intro (HTML5) Download Run now
分數的介紹 Java Brøkintro Download Run now
Fractions: Mixed Numbers_分數的介紹:帶分數 (HTML5) HTML Brøker: Blandede tal (HTML5) Download Run now
Friction_摩擦 (HTML5) HTML Friktion (HTML5) Download Run now
摩擦 Flash Friktion Download Run now
Function Builder_函數 (HTML5) HTML Funktions-bygger (HTML5) Download Run now
Function Builder: Basics_函數:基礎 (HTML5) HTML Funktions-bygger: Basis (HTML5) Download Run now
Gases Intro_氣體概念介紹 (HTML5) HTML Gasser: Intro (HTML5) Download Run now
Gas Properties_氣體特性 (HTML5) HTML Gas-egenskaber (HTML5) Download Run now
氣體特性 Java Gasegenskaber Download Run now
Gene Expression Essentials_基因表現--基本入門 (HTML5) HTML Genudtryk, grundlæggende (HTML5) Download Run now
基因表現-基本入門 Java Genudseende - basis Download Run now
基因機器: 乳糖操縱組 Java Genmaskine: Laktosegengruppe Download Run now
發電機 Java Generator Download Run now
Geometic Optics 幾何光學 Flash Geometrisk optik Download Run now
冰川 Java Gletsjere Download Run now
Graphing Lines_描繪所有直線 (HTML5) HTML Tegning af rette linier (HTML5) Download Run now
描繪所有直線 Java Tegning af rette linier Download Run now
Graphing Quadratics_繪製二次曲線 (HTML5) HTML Tegning af andengrads-ligninger (HTML5) Download Run now
Graphing Slope-Intercept_圖形的斜率與截距 (HTML5) HTML Graftegning, hældning og skæring (HTML5) Download Run now
Gravity and Orbits_重力與軌道 (HTML5) HTML Tiltrækning og kredsløb (HTML5) Download Run now
重力與軌道 Java Tiltrækning og kredsløb Download Run now
Gravity Force Lab_萬有引力實驗室 (HTML5) HTML Tiltræknings-laboratorium (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab 萬有引力實驗室 Java Tiltrækningslaboratorium Download Run now
溫室效應 Java Drivhuseffekten Download Run now
Hooke's Law_虎克定律 (HTML5) HTML Hookes lov (HTML5) Download Run now
氫原子的模型 Java Model af hydrogenatomet Download Run now
Isotopes and Atomic Mass_同位素與原子量 (HTML5) HTML Isotoper og atommasse (HTML5) Download Run now
同位素與原子量 Java Isotoper og atomar vægt Download Run now
John Travoltage_約翰屈伏塔 (HTML5) HTML John TraVoltage (HTML5) Download Run now
瓢蟲在二維空間移動 Java Mariehøne bevægelse i 2d Download Run now
雷射 Java Lasere Download Run now
Least-Squares Regression_最小平方法迴歸 (HTML5) HTML Mindste kvadraters regression (HTML5) Download Run now
月球登陸器 Flash Månelander Download Run now
磁鐵和指南針 Java Magnet og kompas Download Run now
磁鐵和電磁鐵 Java Magneter og elektromagneter Download Run now
Make a Ten_湊到 10 (HTML5) HTML Lav en 10'er (HTML5) Download Run now
Masses and Springs_質量與彈簧 (HTML5) HTML Vægte og fjedre (HTML5) Download Run now
Masses and Springs: Basics_質量與彈簧:基礎 (HTML5) HTML Vægte og fjedre: Basis (HTML5) Download Run now
Masses & Springs 質量與彈簧 Flash Vægte og fjedre Download Run now
迷宮遊戲 Java Vektorgolf Download Run now
薄膜通道 Java Membrankanaler Download Run now
Microwaves 微波 Java Mikrobølger Download Run now
Molarity_莫耳濃度 (HTML5) HTML Molaritet (HTML5) Download Run now
莫耳濃度 Java Molaritet Download Run now
分子馬達 Java Molekylære motorer Download Run now
Molecule Polarity_分子的極性 (HTML5) HTML Molekylers polaritet (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity 分子極性 Java Molekylær polaritet Download Run now
Molecules and Light_分子與光 (HTML5) HTML Molekyler og lys (HTML5) Download Run now
Molecules and Light 分子與光 Java Molekyler og lys Download Run now
Molecule Shapes_分子形狀 (HTML5) HTML Molekyleformer (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes 分子形狀 Java Molekyleformer Download Run now
Molecule Shapes: Basics_分子形狀:基礎 (HTML5) HTML Molekyleformer: Basis (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes: Basics 分子的形狀:基礎篇 Java Molekyleformer: Basis Download Run now
二維移動 Java Bevægelse i 2 dimensioner Download Run now
旅人 Java Manden der bevæger sig Download Run now
簡化的磁共振造影MRI Java Forenklet MR Download Run now
我的太陽系 Flash Mit solsystem Download Run now
Natrual Selection 天擇 Java Neutralt valg Download Run now
Neuron_神經元 (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Neuron 神經元 Java Neuron Download Run now
Normal Modes 正規振態 Flash Normalindstillinger Download Run now
原子分裂 Java Kernespaltning Download Run now
Ohm's Law_歐姆定律 (HTML5) HTML Ohms lov (HTML5) Download Run now
歐姆定律 Flash Ohm's Lov Download Run now
光量子控制 Java Lys og brydning Download Run now
光學鑷子及應用 Java Optisk klemme og anvendelse Download Run now
Pendulum Lab_鐘擺實驗室 (HTML5) HTML Pendul-laboratorium (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Pendul-laboratoriet Download Run now
Photoelectric Effect 光電效應 Java Fotoelektrisk effekt Download Run now
pH Scale_酸鹼性 (HTML5) HTML pH-skala (HTML5) Download Run now
pH Scale: pH 刻度 Java pH skala Download Run now
pH Scale: Basics_酸鹼性:基礎 (HTML5) HTML pH-skala: Basis (HTML5) Download Run now
板塊構造論 Java Pladetektonik Download Run now
Plinko Probability_二項分佈彈珠台機率 (HTML5) HTML Plinko-sandsynlighed (HTML5) Download Run now
二項分佈彈珠台機率 Flash Plinko sandsynlighed Download Run now
Projectile Motion_拋射運動 (HTML5) HTML Projektil-bevægelse (HTML5) Download Run now
拋物線運動 Flash Projektil-bevægelser Download Run now
Proportion Playground_比例遊樂場 (HTML5) HTML Proportions-legeplads (HTML5) Download Run now
量子穿隧效應與波包 Java Kvante-tunnelering og bølgepakker Download Run now
量子波干涉 Java Kvantum-bølge-interferens Download Run now
電荷輻射 Flash Udstrålende ladning Download Run now
Radioactive Dating Game 放射線定年遊戲 Java Aldersbestemmelse og radioaktivitet Download Run now
Radio Waves & Electromagnetic Fields 無線電波與電磁場 Java Radiobølger & elektromagnetiske felter Download Run now
斜坡:力與運動 Java Rampe: Kraften og bevægelse Download Run now
Reactants, Products and Leftovers_反應物, 生成物及剩餘物 (HTML5) HTML Reaktanter, produkter og rester (HTML5) Download Run now
Reactants, Products and Leftovers 反應物, 生成物及未反應的 Java Reaktanter, produkter og rester Download Run now
Reactions & Rates 化學反應和反應速率 Java Reaktioner og størrelser Download Run now
Resistance in a Wire_電線的電阻 (HTML5) HTML Modstand i en tråd (HTML5) Download Run now
電線的電阻 Flash Modstand i en tråd Download Run now
共振 Flash Resonans Download Run now
可逆反應 Java Dobbeltrettede reaktioner Download Run now
旋轉的瓢蟲 Java Mariehønerundtur Download Run now
Rutherford Scattering_拉塞福散射實驗 (HTML5) HTML Rutherford-spredning (HTML5) Download Run now
Rutherford Scattering 拉塞福散射實驗 Java Rutherford spredning Download Run now
自驅式粒子模型(DSWeb) Java Selv-kørende partikkel-model Download Run now
半導體 Java Halvledere Download Run now
信號電路 Java Signalkredsløb Download Run now
Salts & Solubility 鹽類和溶解度 Java Salt & opløslighed Download Run now
聲波 Java Lyd Download Run now
States of Matter_物質三態 (HTML5) HTML Stoftilstande (HTML5) Download Run now
States of Matter 物質的狀態 Java Tilstandsformer Download Run now
States of Matter: Basics_物質三態:基礎 (HTML5) HTML Stoftilstande: Basis (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics 物質的狀態:基礎的 Java Tilstandsformer: Indledning Download Run now
Stern-Gerlach(自旋量子化)實驗 Flash Stern-Gerlach Eksperimentet Download Run now
DNA (去氧核糖核酸)伸展 Java Udstræk DNA Download Run now
Sugar and Salt Solutions 糖與鹽水溶液 Java Sukker og saltopløsninger Download Run now
斜坡 Java Rampen Download Run now
力矩 Java Drejningsmoment Download Run now
John Travoltage Java John TraVoltage Download Run now
Trig Tour_三角函數之旅 (HTML5) HTML Enhedscirklen (HTML5) Download Run now
Under Pressure_壓力之下 (HTML5) HTML Under tryk (HTML5) Download Run now
壓力之下(Under Pressure) Java Under tryk Download Run now
Unit Rates_單位比例 (HTML5) HTML Stykpris (HTML5) Download Run now
向量加法 Flash Vektoraddition Download Run now
Wave Interference_波的干涉 (HTML5) HTML Bølgeinterferens (HTML5) Download Run now
Wave Interference 水波干涉 Java Bølgeinterferens Download Run now
Wave on a String_繩波 (HTML5) HTML Stående bølge (HTML5) Download Run now
繩波 Flash Stående bølge Download Run now
Waves Intro_波的介紹 (HTML5) HTML Bølger: Intro (HTML5) Download Run now