Dansk (Danish)

Acidobazické roztoky (HTML5) HTML Syre-base opløsninger (HTML5) Download Run now
Acidobazický roztok Java Syre-Base opløsninger Download Run now
Alfa rozklad Java Alfahenfald Download Run now
- HTML Arealbygger (HTML5) Download Run now
- HTML Arealmodel, algebra (HTML5) Download Run now
- HTML Arealmodel, decimaler (HTML5) Download Run now
- HTML Arealmodel, introduktion (HTML5) Download Run now
- HTML Arealmodel, gange (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Aritmetik (HTML5) Download Run now
- Flash Aritmetisk Download Run now
- HTML Atomers vekselvirkning (HTML5) Download Run now
Atomická interakce Java Vekselvirkning mellem atomer Download Run now
Rovnováha (HTML5) HTML Balanceakt (HTML5) Download Run now
Rovnováha Java Balance akt Download Run now
Vyčíslování chemických rovnic (HTML5) HTML Afstemning af kemiske ligninger (HTML5) Download Run now
Bilanční chemické rovnice Java Afstemning af kemiske ligninger Download Run now
Balonek a statická elektřina Java Balloner og statisk elektricitet Download Run now
Balóny a Archimedův zákon Java Balloner og opdrift Download Run now
Balonek a statická elektřina (HTML5) HTML Balloner og statisk elektricitet (HTML5) Download Run now
- Java Skal struktur Download Run now
Obvod s baterií a rezistorem Java Batteri-modstands kredsløb. Download Run now
Napětí baterie Java Batterispænding Download Run now
Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon (HTML5) HTML Beers lovlab (HTML5) Download Run now
Beerův zákon Java Beers lovlaboratorium Download Run now
Lom světla (HTML5) HTML Afbøjning af lys (HTML5) Download Run now
Lom světla Java Afbøjning af lys Download Run now
Beta rozklad Java Betahenfald Download Run now
Spektrum černého tělesa (HTML5) HTML Sortlegeme-spektrum (HTML5) Download Run now
Spektrum černého tělesa Flash Farvesammensætning Download Run now
- Java Kvantespringsstadir Download Run now
- HTML Byg en brøk (HTML5) Download Run now
Sestav zlomek Java Byg en brøk Download Run now
Stavba molekuly Java Byg et molekyle Download Run now
Stavba atomu (HTML5) HTML Byg et atom (HTML5) Download Run now
Stavba atomu Java Byg et atom Download Run now
Vztlak Flash Opdrift Download Run now
calculus-grapher Flash Graftegner Download Run now
Deskový kondenzátor Java Kondensator-lab Download Run now
Laboratoř s kondenzátory (HTML5) HTML Kondensator-laboratorium: Basis (HTML5) Download Run now
Konstrukce obvodů Java Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium Download Run now
- HTML Kredsløbs-konstruktion: DC (HTML5) Download Run now
Konstrukce obvodů (stejnosměrných) Java Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Download Run now
- HTML Kredsløbs-konstruktion: DC - virtuelt laboratorium (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium Download Run now
Srážky Flash Stød-laboratorium Download Run now
Barevné vidění (HTML5) HTML Farvesyn (HTML5) Download Run now
Barevné vidění Java Farvesyn Download Run now
Koncentrace (HTML5) HTML Koncentration (HTML5) Download Run now
Látková koncentrace Java Koncentration Download Run now
vodivost Java Ledningsevne Download Run now
Coulombův zákon (HTML5) HTML Coulombs lov (HTML5) Download Run now
- Java Dobbelt- og kovalente bindinger Download Run now
- Flash Kurvetilpasning Download Run now
- Java Davisson-Germer: Elektron-diffaktion Download Run now
Hustota Flash Massefylde Download Run now
- HTML Diffusion (HTML5) Download Run now
- Java Neon- og andre udladningslamper Download Run now
Stravování a cvičení Java Kost og motion Download Run now
zobrazení elektrického pole Java Elektrisk drømmefelt Download Run now
Elektrický Hokej Java Elektrisk felthockey Download Run now
Formy energie a její přeměny (HTML5) HTML Energiformer og ændringer (HTML5) Download Run now
Formy energie a její přeměny Java Energiformer og ændringer Download Run now
Energetický Skate Park Java Energiskaterpark Download Run now
Skatepark energie: základy (HTML5) HTML Energiskaterpark: Basis (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energiskaterpark: Basis Download Run now
Průzkumník rovnosti (HTML5) HTML Ligevægts-visning (HTML5) Download Run now
- HTML Ligevægts-visning: Basis (HTML5) Download Run now
- HTML Ligevægts-visning: To variabler (HTML5) Download Run now
- Flash Graftegner Download Run now
- Flash Gæt Download Run now
- HTML Ændring af udtryk (HTML5) Download Run now
Faradayova elektromagnetická laboratoř Java Faradays elektromagnetiske laboratorie. Download Run now
Faradayův zákon (HTML5) HTML Faradays lov (HTML5) Download Run now
Faradayův zákon Flash faradays-law Download Run now
Tlak kapaliny a průtoku Java Væsketryk og bevægelse Download Run now
Síla na jedné přímce Java Kræfter i 1 dimension Download Run now
Síla a Pohyb Java Krafter og bevægelse Download Run now
Síly a pohyb: základy (HTML5) HTML Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5) Download Run now
Síla a pohyb Java Kræfter og bevægelse: Basis Download Run now
- Java Fourir: Bølgefremstilling Download Run now
- HTML Brøk-matcher (HTML5) Download Run now
Hledání rovností - hra Java Lav brøkpar Download Run now
- HTML Brøker: Lighed (HTML5) Download Run now
- HTML Brøker: Intro (HTML5) Download Run now
Úvod do zlomků Java Brøkintro Download Run now
- HTML Brøker: Blandede tal (HTML5) Download Run now
Tření (HTML5) HTML Friktion (HTML5) Download Run now
Tření Flash Friktion Download Run now
Tvůrce funkcí (HTML5) HTML Funktions-bygger (HTML5) Download Run now
- HTML Funktions-bygger: Basis (HTML5) Download Run now
- HTML Gasser: Intro (HTML5) Download Run now
- HTML Gas-egenskaber (HTML5) Download Run now
Vlastnosti plynu Java Gasegenskaber Download Run now
- HTML Genudtryk, grundlæggende (HTML5) Download Run now
- Java Genudseende - basis Download Run now
- Java Genmaskine: Laktosegengruppe Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
geometric-optics Flash Geometrisk optik Download Run now
- Java Gletsjere Download Run now
- HTML Tegning af rette linier (HTML5) Download Run now
Kreslení přímky Java Tegning af rette linier Download Run now
- HTML Tegning af andengrads-ligninger (HTML5) Download Run now
- HTML Graftegning, hældning og skæring (HTML5) Download Run now
- HTML Tiltrækning og kredsløb (HTML5) Download Run now
Gravitace a oběžná dráha Java Tiltrækning og kredsløb Download Run now
Gravitační laboratoř (HTML5) HTML Tiltræknings-laboratorium (HTML5) Download Run now
Gravitační laboratoř Java Tiltrækningslaboratorium Download Run now
Skleníkový efekt Java Drivhuseffekten Download Run now
Hookův zákon (HTML5) HTML Hookes lov (HTML5) Download Run now
- Java Model af hydrogenatomet Download Run now
Náboje a pole (HTML5) HTML Ladninger og felter (HTML5) Download Run now
Náboj a pole Flash Ladninger og felter Download Run now
Izotopy a relativní atomová hmotnost (HTML5) HTML Isotoper og atommasse (HTML5) Download Run now
Izotopy a atomová hmotnost Java Isotoper og atomar vægt Download Run now
Džon Travoltáž (HTML5) HTML John TraVoltage (HTML5) Download Run now
- Java Mariehøne bevægelse i 2d Download Run now
Lasery Java Lasere Download Run now
Regrese metodou nejmenších čtverců (HTML5) HTML Mindste kvadraters regression (HTML5) Download Run now
Lunární modul Flash Månelander Download Run now
Magnet a kompas Java Magnet og kompas Download Run now
Magnety a elektromagnety Java Magneter og elektromagneter Download Run now
- HTML Lav en 10'er (HTML5) Download Run now
- HTML Vægte og fjedre (HTML5) Download Run now
- HTML Vægte og fjedre: Basis (HTML5) Download Run now
Závaží a pružiny Flash Vægte og fjedre Download Run now
Hra s bludištěm Java Vektorgolf Download Run now
Membránové Kanály Java Membrankanaler Download Run now
mikrovlny Java Mikrobølger Download Run now
Molarita (HTML5) HTML Molaritet (HTML5) Download Run now
Látková koncentrace Java Molaritet Download Run now
- Java Molekylære motorer Download Run now
Molekulární polarita (HTML5) HTML Molekylers polaritet (HTML5) Download Run now
Molekulární polarita Java Molekylær polaritet Download Run now
Molekuly a světlo (HTML5) HTML Molekyler og lys (HTML5) Download Run now
Molekuly a světlo Java Molekyler og lys Download Run now
Tvary molekul (HTML5) HTML Molekyleformer (HTML5) Download Run now
Tvary molekul Java Molekyleformer Download Run now
Tvary molekul: základy (HTML5) HTML Molekyleformer: Basis (HTML5) Download Run now
Tvary molekul: Základy Java Molekyleformer: Basis Download Run now
Pohyb ve 2D Java Bevægelse i 2 dimensioner Download Run now
Chodící panáček Java Manden der bevæger sig Download Run now
- Java Forenklet MR Download Run now
Moje sluneční soustava Flash Mit solsystem Download Run now
Přírodní výběr Java Neutralt valg Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
neuron Java Neuron Download Run now
- Flash Normalindstillinger Download Run now
Štěpení jader Java Kernespaltning Download Run now
Ohmův zákon (HTML5) HTML Ohms lov (HTML5) Download Run now
Ohmův zákon Flash Ohm's Lov Download Run now
- Java Lys og brydning Download Run now
- Java Optisk klemme og anvendelse Download Run now
- HTML Pendul-laboratorium (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Pendul-laboratoriet Download Run now
Fotoelektrický efekt Java Fotoelektrisk effekt Download Run now
pH stupnice (HTML5) HTML pH-skala (HTML5) Download Run now
pH stupnice Java pH skala Download Run now
pH stupnice: základy (HTML5) HTML pH-skala: Basis (HTML5) Download Run now
Tektonika zemských desek Java Pladetektonik Download Run now
- HTML Plinko-sandsynlighed (HTML5) Download Run now
- Flash Plinko sandsynlighed Download Run now
- HTML Projektil-bevægelse (HTML5) Download Run now
Pohyb střely Flash Projektil-bevægelser Download Run now
- HTML Proportions-legeplads (HTML5) Download Run now
- Java Kvante-tunnelering og bølgepakker Download Run now
- Java Kvantum-bølge-interferens Download Run now
Vyzařující Náboj Flash Udstrålende ladning Download Run now
Radioaktivní datování hry Java Aldersbestemmelse og radioaktivitet Download Run now
Rádiové vlny a Eektromagnetická pole Java Radiobølger & elektromagnetiske felter Download Run now
Rampa: Síla a Pohyb Java Rampe: Kraften og bevægelse Download Run now
Reaktanty, produkty a zbytky (HTML5) HTML Reaktanter, produkter og rester (HTML5) Download Run now
Reaktanty, produkty a nezreagované Java Reaktanter, produkter og rester Download Run now
Reakce a ceny Java Reaktioner og størrelser Download Run now
Odpor drátu (HTML5) HTML Modstand i en tråd (HTML5) Download Run now
Odpor v drátu Flash Modstand i en tråd Download Run now
Resonance Flash Resonans Download Run now
Vratné reakce Java Dobbeltrettede reaktioner Download Run now
Beruščin kolotoč Java Mariehønerundtur Download Run now
Rutherfordův rozptyl (HTML5) HTML Rutherford-spredning (HTML5) Download Run now
Rutherfordův rozptyl Java Rutherford spredning Download Run now
- Java Selv-kørende partikkel-model Download Run now
- Java Halvledere Download Run now
obvod signálu Java Signalkredsløb Download Run now
soli a rozpustnost Java Salt & opløslighed Download Run now
zvuk Java Lyd Download Run now
- HTML Stoftilstande (HTML5) Download Run now
Stavy hmoty Java Tilstandsformer Download Run now
- HTML Stoftilstande: Basis (HTML5) Download Run now
Stavy hmoty: Základy Java Tilstandsformer: Indledning Download Run now
Stern-Gerlach Experiment Flash Stern-Gerlach Eksperimentet Download Run now
- Java Udstræk DNA Download Run now
Cukr a sůl řešení Java Sukker og saltopløsninger Download Run now
Rampa Java Rampen Download Run now
Moment síly Java Drejningsmoment Download Run now
- Java John TraVoltage Download Run now
- HTML Enhedscirklen (HTML5) Download Run now
Pod tlakem (HTML5) HTML Under tryk (HTML5) Download Run now
Tlak kapalin Java Under tryk Download Run now
- HTML Stykpris (HTML5) Download Run now
Sčítání vektorů Flash Vektoraddition Download Run now
- HTML Bølgeinterferens (HTML5) Download Run now
Vlnová interference Java Bølgeinterferens Download Run now
Vlnění na vlákně (HTML5) HTML Stående bølge (HTML5) Download Run now
Vlnění na vlákně Flash Stående bølge Download Run now