Dansk (Tanska)

Happo-emäs-liuokset (HTML5) HTML Syre-base opløsninger (HTML5) Download Run now
Happo-emäs-liuokset Java Syre-Base opløsninger Download Run now
Alfasäteily Java Alfahenfald Download Run now
Pinta-alan rakentaja (HTML5) HTML Arealbygger (HTML5) Download Run now
Pinta-ala ja algebra (HTML5) HTML Arealmodel, algebra (HTML5) Download Run now
Pinta-alamalli desimaaleilla (HTML5) HTML Arealmodel, decimaler (HTML5) Download Run now
Pinta-alamallin johdanto (HTML5) HTML Arealmodel, introduktion (HTML5) Download Run now
Pinta-alamallilla kertominen (HTML5) HTML Arealmodel, gange (HTML5) Download Run now
Aritmetiikka (HTML5) HTML Aritmetik (HTML5) Download Run now
- Flash Aritmetisk Download Run now
Atomien vuorovaikutukset (HTML5) HTML Atomers vekselvirkning (HTML5) Download Run now
Atomien vuorovaikutus Java Vekselvirkning mellem atomer Download Run now
Tasapainottaminen (HTML5) HTML Balanceakt (HTML5) Download Run now
Tasapainottaminen Java Balance akt Download Run now
Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen (HTML5) HTML Afstemning af kemiske ligninger (HTML5) Download Run now
Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen Java Afstemning af kemiske ligninger Download Run now
Ilmapallot ja hankaussähköä Java Balloner og statisk elektricitet Download Run now
Ilmapallot ja noste Java Balloner og opdrift Download Run now
Ilmapallot ja hankaussähkö (HTML5) HTML Balloner og statisk elektricitet (HTML5) Download Run now
- Java Skal struktur Download Run now
Patteri - Vastus - sähköpiiri Java Batteri-modstands kredsløb. Download Run now
- Java Batterispænding Download Run now
Beerin laki (HTML5) HTML Beers lovlab (HTML5) Download Run now
- Java Beers lovlaboratorium Download Run now
Taittuva valo (HTML5) HTML Afbøjning af lys (HTML5) Download Run now
Valon taittuminen Java Afbøjning af lys Download Run now
Betasäteily Java Betahenfald Download Run now
- HTML Sortlegeme-spektrum (HTML5) Download Run now
Mustan kappaleen säteilyn spektri Flash Farvesammensætning Download Run now
- Java Kvantespringsstadir Download Run now
- HTML Byg en brøk (HTML5) Download Run now
- Java Byg en brøk Download Run now
Rakenna molekyyli Java Byg et molekyle Download Run now
Atomien rakentaminen (HTML5) HTML Byg et atom (HTML5) Download Run now
Atomien rakentaminen Java Byg et atom Download Run now
Noste Flash Opdrift Download Run now
- Flash Graftegner Download Run now
Tutki kapasitanssia! Java Kondensator-lab Download Run now
Kondensaattorilaboratorio: Perusteet (HTML5) HTML Kondensator-laboratorium: Basis (HTML5) Download Run now
Varaukset ja kentät (HTML5) HTML Ladninger og felter (HTML5) Download Run now
Varaukset ja kentät Flash Ladninger og felter Download Run now
Piirirakennussarja (AC+DC) Java Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm) Download Run now
Piirirakennussarja (AC+DC), virtuaalilaboratorio Java Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium Download Run now
Piirirakennussarja (vain DC) (HTML5) HTML Kredsløbs-konstruktion: DC (HTML5) Download Run now
Piirirakennussarja (vain DC) Java Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Download Run now
Piirirakennussarja (vain DC) - Virtuaalilaboratio (HTML5) HTML Kredsløbs-konstruktion: DC - virtuelt laboratorium (HTML5) Download Run now
Piirirakennussarja (vain DC), virtuaalilaboratorio Java Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium Download Run now
Törmäyslaboratorio Flash Stød-laboratorium Download Run now
Värien näkeminen (HTML5) HTML Farvesyn (HTML5) Download Run now
Värien näkeminen Java Farvesyn Download Run now
Konsentraatio (HTML5) HTML Koncentration (HTML5) Download Run now
- Java Koncentration Download Run now
- Java Ledningsevne Download Run now
- HTML Coulombs lov (HTML5) Download Run now
- Java Dobbelt- og kovalente bindinger Download Run now
Käyrän sovitus mittausarvoihin Flash Kurvetilpasning Download Run now
- Java Davisson-Germer: Elektron-diffaktion Download Run now
Tiheys Flash Massefylde Download Run now
- HTML Diffusion (HTML5) Download Run now
Neonvalot ja loisteputket Java Neon- og andre udladningslamper Download Run now
- Java Kost og motion Download Run now
- Java Elektrisk drømmefelt Download Run now
- Java Elektrisk felthockey Download Run now
- HTML Energiformer og ændringer (HTML5) Download Run now
- Java Energiformer og ændringer Download Run now
- Java Energiskaterpark Download Run now
Energiaskeittipuisto: Perusteet (HTML5) HTML Energiskaterpark: Basis (HTML5) Download Run now
- Java Energiskaterpark: Basis Download Run now
- HTML Ligevægts-visning (HTML5) Download Run now
- HTML Ligevægts-visning: Basis (HTML5) Download Run now
- HTML Ligevægts-visning: To variabler (HTML5) Download Run now
- Flash Graftegner Download Run now
- Flash Gæt Download Run now
Lausekkeen vaihto (HTML5) HTML Ændring af udtryk (HTML5) Download Run now
Faraday'n sähkömagneettinen laboratorio Java Faradays elektromagnetiske laboratorie. Download Run now
Faraday'n laki (HTML5) HTML Faradays lov (HTML5) Download Run now
- Flash faradays-law Download Run now
- Java Væsketryk og bevægelse Download Run now
- Java Kræfter i 1 dimension Download Run now
Forces and Motion Java Krafter og bevægelse Download Run now
Voimat ja liike: perusteet (HTML5) HTML Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5) Download Run now
- Java Kræfter og bevægelse: Basis Download Run now
- Java Fourir: Bølgefremstilling Download Run now
- HTML Brøk-matcher (HTML5) Download Run now
- Java Lav brøkpar Download Run now
- HTML Brøker: Lighed (HTML5) Download Run now
- HTML Brøker: Intro (HTML5) Download Run now
- Java Brøkintro Download Run now
- HTML Brøker: Blandede tal (HTML5) Download Run now
Kitka (HTML5) HTML Friktion (HTML5) Download Run now
Kitka Flash Friktion Download Run now
- HTML Funktions-bygger (HTML5) Download Run now
- HTML Funktions-bygger: Basis (HTML5) Download Run now
- HTML Gasser: Intro (HTML5) Download Run now
- HTML Gas-egenskaber (HTML5) Download Run now
Kaasun ominaisuudet Java Gasegenskaber Download Run now
- HTML Genudtryk, grundlæggende (HTML5) Download Run now
- Java Genudseende - basis Download Run now
- Java Genmaskine: Laktosegengruppe Download Run now
Generaattori Java Generator Download Run now
Geometrinen optiikka Flash Geometrisk optik Download Run now
- Java Gletsjere Download Run now
Suorien piirtäminen (HTML5) HTML Tegning af rette linier (HTML5) Download Run now
- Java Tegning af rette linier Download Run now
- HTML Tegning af andengrads-ligninger (HTML5) Download Run now
- HTML Graftegning, hældning og skæring (HTML5) Download Run now
Painovoima ja kiertoradat (HTML5) HTML Tiltrækning og kredsløb (HTML5) Download Run now
Painovoima ja kiertoradat Java Tiltrækning og kredsløb Download Run now
Painovoimalaboratorio (HTML5) HTML Tiltræknings-laboratorium (HTML5) Download Run now
- Java Tiltrækningslaboratorium Download Run now
Kasvihuoneilmiö Java Drivhuseffekten Download Run now
Hooken laki (HTML5) HTML Hookes lov (HTML5) Download Run now
Vety-atomin malleja Java Model af hydrogenatomet Download Run now
Isotoopit ja atomimassa (HTML5) HTML Isotoper og atommasse (HTML5) Download Run now
Isotoopit ja atomimassat Java Isotoper og atomar vægt Download Run now
John Travoltti (HTML5) HTML John TraVoltage (HTML5) Download Run now
- Java Mariehøne bevægelse i 2d Download Run now
Laserit Java Lasere Download Run now
- HTML Mindste kvadraters regression (HTML5) Download Run now
- Flash Månelander Download Run now
Magneetti ja kompassi Java Magnet og kompas Download Run now
Magneetit ja sähkömagneetit Java Magneter og elektromagneter Download Run now
- HTML Lav en 10'er (HTML5) Download Run now
- HTML Vægte og fjedre (HTML5) Download Run now
- HTML Vægte og fjedre: Basis (HTML5) Download Run now
Jouset ja massat Flash Vægte og fjedre Download Run now
- Java Vektorgolf Download Run now
- Java Membrankanaler Download Run now
- Java Mikrobølger Download Run now
Molaarisuus (HTML5) HTML Molaritet (HTML5) Download Run now
- Java Molaritet Download Run now
- Java Molekylære motorer Download Run now
Molekyylin polaarisuus (HTML5) HTML Molekylers polaritet (HTML5) Download Run now
Molekyylin polaarisuus Java Molekylær polaritet Download Run now
Molekyylit ja valo (HTML5) HTML Molekyler og lys (HTML5) Download Run now
- Java Molekyler og lys Download Run now
Molekyylin muoto (HTML5) HTML Molekyleformer (HTML5) Download Run now
Molekyylin muoto Java Molekyleformer Download Run now
Molekyylien muodot: perusteet (HTML5) HTML Molekyleformer: Basis (HTML5) Download Run now
Molekyylien muodot: perusteet Java Molekyleformer: Basis Download Run now
- Java Bevægelse i 2 dimensioner Download Run now
Liikkuva ihminen Java Manden der bevæger sig Download Run now
- Java Forenklet MR Download Run now
- Flash Mit solsystem Download Run now
- Java Neutralt valg Download Run now
Hermosolu (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
- Java Neuron Download Run now
- Flash Normalindstillinger Download Run now
Fissio Java Kernespaltning Download Run now
Ohmin laki (HTML5) HTML Ohms lov (HTML5) Download Run now
Ohmin laki Flash Ohm's Lov Download Run now
- Java Lys og brydning Download Run now
- Java Optisk klemme og anvendelse Download Run now
- HTML Pendul-laboratorium (HTML5) Download Run now
Heilurilaboratorio Flash Pendul-laboratoriet Download Run now
Valosähköinen ilmiö Java Fotoelektrisk effekt Download Run now
pH-asteikko (HTML5) HTML pH-skala (HTML5) Download Run now
pH asteikko Java pH skala Download Run now
pH-asteikko: perusteet (HTML5) HTML pH-skala: Basis (HTML5) Download Run now
- Java Pladetektonik Download Run now
- HTML Plinko-sandsynlighed (HTML5) Download Run now
- Flash Plinko sandsynlighed Download Run now
- HTML Projektil-bevægelse (HTML5) Download Run now
- Flash Projektil-bevægelser Download Run now
- HTML Proportions-legeplads (HTML5) Download Run now
- Java Kvante-tunnelering og bølgepakker Download Run now
- Java Kvantum-bølge-interferens Download Run now
Säteilevä varaus Flash Udstrålende ladning Download Run now
Radioajoituspeli Java Aldersbestemmelse og radioaktivitet Download Run now
Radioaallot ja sähkömagneettiset kentät Java Radiobølger & elektromagnetiske felter Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Rampe: Kraften og bevægelse Download Run now
Lähtöaineet, tuotteet ja ylijäämä (HTML5) HTML Reaktanter, produkter og rester (HTML5) Download Run now
- Java Reaktanter, produkter og rester Download Run now
- Java Reaktioner og størrelser Download Run now
Resistanssi johtimessa (HTML5) HTML Modstand i en tråd (HTML5) Download Run now
Vaijerin resistanssi Flash Modstand i en tråd Download Run now
- Flash Resonans Download Run now
Käänteinen suunta Java Dobbeltrettede reaktioner Download Run now
Leppäkertun pyörimisliike Java Mariehønerundtur Download Run now
Rutherfordin koe (HTML5) HTML Rutherford-spredning (HTML5) Download Run now
Rutherfordin koe Java Rutherford spredning Download Run now
- Java Selv-kørende partikkel-model Download Run now
- Java Halvledere Download Run now
- Java Signalkredsløb Download Run now
Suolojen liukoisuus Java Salt & opløslighed Download Run now
Ääni Java Lyd Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML Stoftilstande (HTML5) Download Run now
Olomuodot Java Tilstandsformer Download Run now
- HTML Stoftilstande: Basis (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java Tilstandsformer: Indledning Download Run now
- Flash Stern-Gerlach Eksperimentet Download Run now
- Java Udstræk DNA Download Run now
- Java Sukker og saltopløsninger Download Run now
Kaltevataso Java Rampen Download Run now
Vääntömomentti Java Drejningsmoment Download Run now
John Travoltage Java John TraVoltage Download Run now
Trigonometria (HTML5) HTML Enhedscirklen (HTML5) Download Run now
Paineen alla (HTML5) HTML Under tryk (HTML5) Download Run now
- Java Under tryk Download Run now
- HTML Stykpris (HTML5) Download Run now
- HTML Bølgeinterferens (HTML5) Download Run now
Aaltojen interferenssi Java Bølgeinterferens Download Run now
Aalto langassa (HTML5) HTML Stående bølge (HTML5) Download Run now
Aalto jousessa Flash Stående bølge Download Run now
- Flash Vektoraddition Download Run now