Dansk (Danski)

KISELO-BAZNI RASTVORI (HTML5) HTML Syre-base opløsninger (HTML5) Download Run now
KISELO-BAZNI RASTVORI Java Syre-Base opløsninger Download Run now
ALFA-RASPAD Java Alfahenfald Download Run now
"Majstor" za površine (HTML5) HTML Arealbygger (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Algebra (HTML5) HTML Arealmodel, algebra (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Decimalni brojevi (HTML5) HTML Arealmodel, decimaler (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Uvod (HTML5) HTML Arealmodel, introduktion (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Množenje (HTML5) HTML Arealmodel, gange (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Aritmetik (HTML5) Download Run now
ARITMETIKA Flash Aritmetisk Download Run now
Interakcije atoma (HTML5) HTML Atomers vekselvirkning (HTML5) Download Run now
Međuatomska djelovanja Java Vekselvirkning mellem atomer Download Run now
Ravnoteža (HTML5) HTML Balanceakt (HTML5) Download Run now
Ravnoteža Java Balance akt Download Run now
IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA (HTML5) HTML Afstemning af kemiske ligninger (HTML5) Download Run now
IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA Java Afstemning af kemiske ligninger Download Run now
Baloni i statički elektricitet Java Balloner og statisk elektricitet Download Run now
GASNI ZAKONI Java Balloner og opdrift Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML Balloner og statisk elektricitet (HTML5) Download Run now
ENERGETSKI NIVOI Java Skal struktur Download Run now
Prosto strujno kolo (bаterijа - otpornik) Java Batteri-modstands kredsløb. Download Run now
Napon baterije Java Batterispænding Download Run now
Lаmber-Berov zаkon (Lambert-Beer) (HTML5) HTML Beers lovlab (HTML5) Download Run now
Lаmber-Berov zаkon (Lambert-Beer) Java Beers lovlaboratorium Download Run now
Prelamanje svjetlosti (HTML5) HTML Afbøjning af lys (HTML5) Download Run now
Prelamanje svjetlosti Java Afbøjning af lys Download Run now
BETA-RASPAD Java Betahenfald Download Run now
ZRAČENJE CRNOG TIJELA (HTML5) HTML Sortlegeme-spektrum (HTML5) Download Run now
ZRAČENJE CRNOG TIJELA Flash Farvesammensætning Download Run now
VEZANA STANJA (kvantnomehanički pristup) Java Kvantespringsstadir Download Run now
Napravi razlomak (HTML5) HTML Byg en brøk (HTML5) Download Run now
Napravi razlomak Java Byg en brøk Download Run now
Napravi molekulu Java Byg et molekyle Download Run now
Izgradi atom (HTML5) HTML Byg et atom (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java Byg et atom Download Run now
Potisak Flash Opdrift Download Run now
FUNKCIJE, IZVODI, INTEGRALI - GRAFIČKI Flash Graftegner Download Run now
KONDENZATOR Java Kondensator-lab Download Run now
KONDENZATOR: Osnove (HTML5) HTML Kondensator-laboratorium: Basis (HTML5) Download Run now
Naelektrisanja i polja (HTML5) HTML Ladninger og felter (HTML5) Download Run now
ELEKTRIČNA POLJA TAČKASTIH NAELEKTRISANJA Flash Ladninger og felter Download Run now
Komplet zа električnu struju (AC+DC) Java Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm) Download Run now
Komplet zа električnu struju (AC+DC), Virtual Lab Java Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium Download Run now
Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC) (HTML5) HTML Kredsløbs-konstruktion: DC (HTML5) Download Run now
Komplet zа jednosmjernu struju Java Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Download Run now
Komplet za jednosmjernu struju (DC) - Virtuelna laboratorija (HTML5) HTML Kredsløbs-konstruktion: DC - virtuelt laboratorium (HTML5) Download Run now
Komplet zа jednosmjernu struju (DC Only), Virtual Lab Java Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium Download Run now
SUDARI U MEHANICI Flash Stød-laboratorium Download Run now
Kako vidimo boje (HTML5) HTML Farvesyn (HTML5) Download Run now
KAKO VIDIMO BOJE Java Farvesyn Download Run now
Koncentracija (HTML5) HTML Koncentration (HTML5) Download Run now
Koncentracija Java Koncentration Download Run now
Provodljivost Java Ledningsevne Download Run now
Kulonov zakon (HTML5) HTML Coulombs lov (HTML5) Download Run now
DVOSTRUKA JAMA I KOVALENTNA VEZA Java Dobbelt- og kovalente bindinger Download Run now
Interpolаcijа podаtаkа polinomom (krivom) Flash Kurvetilpasning Download Run now
DEJVISON-DŽERMEROV EKSPERIMENT Davisson-Germer Experiment Java Davisson-Germer: Elektron-diffaktion Download Run now
Gustina Flash Massefylde Download Run now
Difuzija (HTML5) HTML Diffusion (HTML5) Download Run now
NEONSKA SVJETLA & DRUGE LAMPE SA PRAŽNJENJEM U GASU Java Neon- og andre udladningslamper Download Run now
ISHRANA & VJEŽBANJE Java Kost og motion Download Run now
Električno polje Java Elektrisk drømmefelt Download Run now
Električni hokej je bolji od električne stolice! Java Elektrisk felthockey Download Run now
ENERGIJA, VRSTE I PROMJENE (HTML5) HTML Energiformer og ændringer (HTML5) Download Run now
ENERGIJA, VRSTE I PROMJENE Java Energiformer og ændringer Download Run now
Energija u skejt-parku Java Energiskaterpark Download Run now
Energija u skejt-parku: Osnovna verzija (HTML5) HTML Energiskaterpark: Basis (HTML5) Download Run now
Energija u skejt-parku: Osnovna verzija Java Energiskaterpark: Basis Download Run now
Istraživač jednačina (HTML5) HTML Ligevægts-visning (HTML5) Download Run now
Istraživač jednačina: Osnove (HTML5) HTML Ligevægts-visning: Basis (HTML5) Download Run now
Istraživač jednačina: Dvije promjenljive (HTML5) HTML Ligevægts-visning: To variabler (HTML5) Download Run now
Grafik kvadratne funkcije Flash Graftegner Download Run now
Poređenje i procjena Flash Gæt Download Run now
Novčići (Algebarski izrazi) (HTML5) HTML Ændring af udtryk (HTML5) Download Run now
Fаrаdejevа elektromаgnetnа lаborаtorijа Java Faradays elektromagnetiske laboratorie. Download Run now
Faradejev zakon (HTML5) HTML Faradays lov (HTML5) Download Run now
Fаrаdejev zаkon elektromаgnetne indukcije Flash faradays-law Download Run now
Protok fluida i pritisak Java Væsketryk og bevægelse Download Run now
SILA 1-D. II Njutnov zakon Java Kræfter i 1 dimension Download Run now
SILE I KRETANJE Java Krafter og bevægelse Download Run now
Sile i kretanje - Osnove (HTML5) HTML Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5) Download Run now
Sile i kretanje - Osnove Java Kræfter og bevægelse: Basis Download Run now
FURIJE-OVA SINTEZA - PRAVLJENJE TALASA Java Fourir: Bølgefremstilling Download Run now
Razlomci (HTML5) HTML Brøk-matcher (HTML5) Download Run now
Sparivanje razlomaka Java Lav brøkpar Download Run now
Razlomci: Jednakosti (HTML5) HTML Brøker: Lighed (HTML5) Download Run now
Razlomci: Uvod (HTML5) HTML Brøker: Intro (HTML5) Download Run now
Razlomci - Uvod Java Brøkintro Download Run now
Razlomci: Mješoviti brojevi (HTML5) HTML Brøker: Blandede tal (HTML5) Download Run now
Trenje (HTML5) HTML Friktion (HTML5) Download Run now
Trenje (koncept) Flash Friktion Download Run now
Graditelj funkcija (HTML5) HTML Funktions-bygger (HTML5) Download Run now
Graditelj jednačina: osnove (HTML5) HTML Funktions-bygger: Basis (HTML5) Download Run now
Gas - uvod (HTML5) HTML Gasser: Intro (HTML5) Download Run now
Osobine gasa (HTML5) HTML Gas-egenskaber (HTML5) Download Run now
OSOBINE IDEALNOG GASA Java Gasegenskaber Download Run now
Osobine gena - Osnove (HTML5) HTML Genudtryk, grundlæggende (HTML5) Download Run now
Osobine gena - Osnove Java Genudseende - basis Download Run now
REGULACIJA LAKTOZE- GENSKE MAŠINE Gene Machine: The Lac Operon Java Genmaskine: Laktosegengruppe Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
Geometrijska optika Flash Geometrisk optik Download Run now
GLEČERI Java Gletsjere Download Run now
Crtanje pravih (HTML5) HTML Tegning af rette linier (HTML5) Download Run now
Crtanje pravih Java Tegning af rette linier Download Run now
Grafik kvadratne funkcije (HTML5) HTML Tegning af andengrads-ligninger (HTML5) Download Run now
Prava-nagib-odsječak (HTML5) HTML Graftegning, hældning og skæring (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbite (HTML5) HTML Tiltrækning og kredsløb (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbite Java Tiltrækning og kredsløb Download Run now
Gravitacija (HTML5) HTML Tiltræknings-laboratorium (HTML5) Download Run now
GRAVITACIONA LABORATORIJA Java Tiltrækningslaboratorium Download Run now
EFEKAT STAKLENE BAŠTE Java Drivhuseffekten Download Run now
Hukov zakon (HTML5) HTML Hookes lov (HTML5) Download Run now
MODELI ATOMA VODONIKA Java Model af hydrogenatomet Download Run now
Izotopi i atomska masa (HTML5) HTML Isotoper og atommasse (HTML5) Download Run now
IZOTOPI I ATOMSKE MASE Java Isotoper og atomar vægt Download Run now
Džontra, dakle, Volta (HTML5) HTML John TraVoltage (HTML5) Download Run now
BUBAMARA - KRETANJE 2D Java Mariehøne bevægelse i 2d Download Run now
LASERI Java Lasere Download Run now
Regresija najmanjih kvadrata (HTML5) HTML Mindste kvadraters regression (HTML5) Download Run now
MJESEČEV MODUL Flash Månelander Download Run now
Magnet i kompas Java Magnet og kompas Download Run now
Magneti i elektromagneti Java Magneter og elektromagneter Download Run now
Dopuni do 10 (HTML5) HTML Lav en 10'er (HTML5) Download Run now
Mase i opruge (HTML5) HTML Vægte og fjedre (HTML5) Download Run now
Mase i opruge: Osnove (HTML5) HTML Vægte og fjedre: Basis (HTML5) Download Run now
OPRUGE & TEGOVI Flash Vægte og fjedre Download Run now
Lavirint (brzina - ubrzanje) Java Vektorgolf Download Run now
Transport kroz membranu Java Membrankanaler Download Run now
MIKROTALASI Java Mikrobølger Download Run now
Molarnost (HTML5) HTML Molaritet (HTML5) Download Run now
Molarnost Java Molaritet Download Run now
MOLEKULARNI MOTORI (ENZIMI) Java Molekylære motorer Download Run now
Polarnost molekule (HTML5) HTML Molekylers polaritet (HTML5) Download Run now
Polarnost molekule Java Molekylær polaritet Download Run now
Molekule i svjetlost (HTML5) HTML Molekyler og lys (HTML5) Download Run now
Molekule i svjetlost Java Molekyler og lys Download Run now
Oblici molekule (HTML5) HTML Molekyleformer (HTML5) Download Run now
Oblici molekule Java Molekyleformer Download Run now
Oblici molekule: Osnove (HTML5) HTML Molekyleformer: Basis (HTML5) Download Run now
Oblici molekule: Osnove Java Molekyleformer: Basis Download Run now
Kretanje u 2-D Java Bevægelse i 2 dimensioner Download Run now
Šetаč (promjenljivo prаvolinijsko kretаnje) Java Manden der bevæger sig Download Run now
MRI-NAJJEDNOSTAVNIJE Java Forenklet MR Download Run now
Moj Solarni sistem Flash Mit solsystem Download Run now
PRIRODNA SELEKCIJA Java Neutralt valg Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
NEURON Java Neuron Download Run now
Normalni modovi Flash Normalindstillinger Download Run now
Nuklearni raspad Java Kernespaltning Download Run now
Omov zakon (HTML5) HTML Ohms lov (HTML5) Download Run now
Omov zakon Flash Ohm's Lov Download Run now
KVANTNA OPTIKA Java Lys og brydning Download Run now
OPTIČKE PINCETE I APLIKACIJE Java Optisk klemme og anvendelse Download Run now
Matematičko klatno (HTML5) HTML Pendul-laboratorium (HTML5) Download Run now
Klatno Flash Pendul-laboratoriet Download Run now
FOTOELEKTRIČNI EFEKAT Java Fotoelektrisk effekt Download Run now
pH skala (HTML5) HTML pH-skala (HTML5) Download Run now
pH SKALA Java pH skala Download Run now
pH skala: Osnove (HTML5) HTML pH-skala: Basis (HTML5) Download Run now
Tektonske ploče Java Pladetektonik Download Run now
Plinko vjerovatnoća (HTML5) HTML Plinko-sandsynlighed (HTML5) Download Run now
RASPODJELA VJEROVATNOĆE Flash Plinko sandsynlighed Download Run now
Kretanje projektila (HTML5) HTML Projektil-bevægelse (HTML5) Download Run now
Kretаnje projektilа Flash Projektil-bevægelser Download Run now
Igralište proporcije (HTML5) HTML Proportions-legeplads (HTML5) Download Run now
KVANTNI TUNEL EFEKAT I TALASNI PAKET Java Kvante-tunnelering og bølgepakker Download Run now
KVANTNO-TALASNA INTERFERENCIJA Java Kvantum-bølge-interferens Download Run now
ZRAČENJE NAELEKTRISANJA U KRETANJU Flash Udstrålende ladning Download Run now
DATIRANJE POMOĆU RADIOAKTIVNOSTI - IGRA Java Aldersbestemmelse og radioaktivitet Download Run now
RADIO TALASI & ELEKTROMAGNETNA POLJA Java Radiobølger & elektromagnetiske felter Download Run now
STRMA RAVAN: SILE I KRETANJE Java Rampe: Kraften og bevægelse Download Run now
Reaktanti, produkti reakcije i viškovi (HTML5) HTML Reaktanter, produkter og rester (HTML5) Download Run now
REAKTANTI,PRODUKTI REAKCIJE I VIŠKOVI Java Reaktanter, produkter og rester Download Run now
HEMIJSKE REAKCIJE I PROMJENE Java Reaktioner og størrelser Download Run now
Otpornost žice (HTML5) HTML Modstand i en tråd (HTML5) Download Run now
Omov zakon Flash Modstand i en tråd Download Run now
Rezonanca Flash Resonans Download Run now
POVRATNI (REVERZIBILNI) PROCESI Java Dobbeltrettede reaktioner Download Run now
BUBAMARA NA RINGIŠPILU Java Mariehønerundtur Download Run now
Rаderfordovo (Rutherford) rаsijanje (HTML5) HTML Rutherford-spredning (HTML5) Download Run now
Rаderfordovo (Rutherford) rаsijanje Java Rutherford spredning Download Run now
MODEL SAMOPOKRETNIH ČESTICA Java Selv-kørende partikkel-model Download Run now
POLUPROVODNICI Java Halvledere Download Run now
Signal i provodnik Java Signalkredsløb Download Run now
SOLI & OTAPANJE Java Salt & opløslighed Download Run now
ZVUČNI TALASI Java Lyd Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML Stoftilstande (HTML5) Download Run now
Agregatna stanja Java Tilstandsformer Download Run now
Agregatna stanja: osnovni nivo (HTML5) HTML Stoftilstande: Basis (HTML5) Download Run now
Agregatna stanja: osnovni nivo Java Tilstandsformer: Indledning Download Run now
ŠTERN-GERLAHOV EKSPERIMENT Flash Stern-Gerlach Eksperimentet Download Run now
ISTEZANJE DNA Java Udstræk DNA Download Run now
Rastvori šećera i soli Java Sukker og saltopløsninger Download Run now
Tijelo na strmoj ravni Java Rampen Download Run now
MOMENT SILE Java Drejningsmoment Download Run now
DŽONTRA, ZNAČI, VOLTA Java John TraVoltage Download Run now
Trigonometrijske funkcije (HTML5) HTML Enhedscirklen (HTML5) Download Run now
Pritisak (HTML5) HTML Under tryk (HTML5) Download Run now
Hidrostatički pritisak Java Under tryk Download Run now
Pijaca, šoping i trke (HTML5) HTML Stykpris (HTML5) Download Run now
Sabiranje vektora Flash Vektoraddition Download Run now
Interferencija talasa (HTML5) HTML Bølgeinterferens (HTML5) Download Run now
INTERFERENCIJA TALASA Java Bølgeinterferens Download Run now
Talas na žici (HTML5) HTML Stående bølge (HTML5) Download Run now
TALAS NA ŽICI Flash Stående bølge Download Run now