Movimiento Parabolico. Comaparacion de datos


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Movimiento Parabolico. Comaparacion de datos
Mô tả Movimiento Parabolico.
Chủ đề Khác, Toán, Vật lý
Cấp độ Graduate, High School, K-5, Khác, Middle School, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Peru)
Từ khoá Movimiento Parabolico
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử


Tác giả walter Manuel Trujillo Yaipen
Trường / Tổ chức I.E.P. Beata Imelda
Ngày đăng ký 24/06/2020
Ngày cập nhật 29/06/2020