Movimiento Parabolico. Comaparacion de datos


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Movimiento Parabolico. Comaparacion de datos
Beskrivelse Movimiento Parabolico.
Emne Annet, Fysikk, Matematikk
Nivå Annet, Barneskole, Mastergrad og doktorgradsnivå, Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish (Peru)
Nøkkelord Movimiento Parabolico
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5), Projectile Motion


Forfattere walter Manuel Trujillo Yaipen
Skole / Organisasjon I.E.P. Beata Imelda
Lastet opp 24.06.20
Oppdatert 29.06.20