Movimiento Parabolico. Comaparacion de datos


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Movimiento Parabolico. Comaparacion de datos
Omtale Movimiento Parabolico.
Emne Anna, Fysikk, Matematikk
Nivå Anna, Barneskule, Mastergrad og doktorgradsnivå, Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk Spanish (Peru)
Nøkkelord Movimiento Parabolico
Simuleringar Projectile Motion (HTML5), Projectile Motion


Forfattarar walter Manuel Trujillo Yaipen
Skule / Organisasjon I.E.P. Beata Imelda
Lasta opp 24.06.20
Oppdatert 29.06.20