Movimiento Parabolico. Comaparacion de datos


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Movimiento Parabolico. Comaparacion de datos
वर्णन Movimiento Parabolico.
विषय इतर, गणित, भौतिक्शास्त्र
स्तर इतर, उच्च माध्यमिक, पदवी, पदवीपुर्व - Intro, पदवीपूर्व - प्रगत, प्राथमिक, माध्यमिक
प्रकार Remote Learning, गृहपाठ, प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिक
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish (Peru)
खुणेचे शब्द Movimiento Parabolico
सादश्य Projectile Motion (HTML5), Projectile Motion


लेखक walter Manuel Trujillo Yaipen
शाळा/संस्था I.E.P. Beata Imelda
दाखल दिनांक 6/24/20
आद्यवत 6/29/20