estudo dos Gases


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề estudo dos Gases
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Pressão, Temperatura, Velocidade, Volume, energia cinetica., número de moles
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Cremilson Souza
Trường / Tổ chức Escola
Ngày đăng ký 30/09/2019
Ngày cập nhật 30/09/2019