estudo dos Gases


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक estudo dos Gases
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Pressão, Temperatura, Velocidade, Volume, energia cinetica., número de moles
सादश्य वायूचे गुणधर्म


लेखक Cremilson Souza
शाळा/संस्था Escola
दाखल दिनांक 9/30/19
आद्यवत 9/30/19