estudo dos Gases


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov estudo dos Gases
Opis
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Guided Activity
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Brazilski Portugalski
Ključne riječi Pressão, Temperatura, Velocidade, Volume, energia cinetica., número de moles
Simulacije OSOBINE IDEALNOG GASA


Autori: Cremilson Souza
Škola / Organizacija Escola
Poslato 9/30/19
Obnovljeno 9/30/19