Greenhouse Effect Worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Greenhouse Effect Worksheet
Mô tả Student worksheet for use with the Greenhouse Effect simulation.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá greenhouse effect, simulation, virtual lab, worksheet
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính


Tác giả Joshua Tan
Email liên lạc jotan@lagcc.cuny.edu
Trường / Tổ chức LaGuardia Community College
Ngày đăng ký 14/09/2018
Ngày cập nhật 14/09/2018