Greenhouse Effect Worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Greenhouse Effect Worksheet
Beskrivelse Student worksheet for use with the Greenhouse Effect simulation.
Emne Astronomi, Fysikk, Geofag
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord greenhouse effect, simulation, virtual lab, worksheet
Simuleringer Drivhuseffekten


Forfattere Joshua Tan
Skole / Organisasjon LaGuardia Community College
Lastet opp 14.09.18
Oppdatert 14.09.18