Greenhouse Effect Worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Greenhouse Effect Worksheet
Omtale Student worksheet for use with the Greenhouse Effect simulation.
Emne Astronomi, Fysikk, Geofag
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord greenhouse effect, simulation, virtual lab, worksheet
Simuleringar The Greenhouse Effect


Forfattarar Joshua Tan
Skule / Organisasjon LaGuardia Community College
Lasta opp 14.09.18
Oppdatert 14.09.18