Greenhouse Effect Worksheet


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Greenhouse Effect Worksheet
वर्णन Student worksheet for use with the Greenhouse Effect simulation.
विषय खगोलशास्त्र, भू विज्ञान, भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द greenhouse effect, simulation, virtual lab, worksheet
सादश्य The Greenhouse Effect


लेखक Joshua Tan
शाळा/संस्था LaGuardia Community College
दाखल दिनांक 9/14/18
आद्यवत 9/14/18