De wet van Hooke, flipping the classroom


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề De wet van Hooke, flipping the classroom
Mô tả Een flipping the classroom opdracht waarbij de leerlingen de wet van Hooke ontdekken.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Khác
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá Hooke, flipping, flipping the classroom, law, wet
Mô phỏng Định luật Hooke (HTML5)


Tác giả Dries Boncquet
Trường / Tổ chức Vives
Ngày đăng ký 29/05/2017
Ngày cập nhật 29/05/2017