De wet van Hooke, flipping the classroom


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्याशिर्षक De wet van Hooke, flipping the classroom
वर्णन Een flipping the classroom opdracht waarbij de leerlingen de wet van Hooke ontdekken.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, इतर, गृहपाठ
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Dutch
खुणेचे शब्द Hooke, flipping, flipping the classroom, law, wet
सादश्य हुक चा नियम (HTML5)


लेखक Dries Boncquet
संपर्क ईमेल dries.boncquet@gmail.com
शाळा/संस्था Vives
दाखल दिनांक 5/29/17
आद्यवत 5/29/17