De wet van Hooke, flipping the classroom


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 De wet van Hooke, flipping the classroom
描述 Een flipping the classroom opdracht waarbij de leerlingen de wet van Hooke ontdekken.
科目 物理学
等级 高中
类型 其它, 家庭作业, 指导活动
持续时间 30 分钟
是否包含答案
语言 荷兰语
关键词 Hooke, flipping, flipping the classroom, law, wet
仿真程序 胡克定律 (HTML5)


作者 Dries Boncquet
联系邮件 dries.boncquet@gmail.com
学校/组织 Vives
提交日期 17-5-29
更新日期 17-5-29