De wet van Hooke, flipping the classroom


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 De wet van Hooke, flipping the classroom
内容 Een flipping the classroom opdracht waarbij de leerlingen de wet van Hooke ontdekken.
課題 物理学
レベル 高等学校
タイプ Guided Activity, その他, 宿題
所要時間 30 分
解答を含む いいえ
言語 オランダ語
キーワード Hooke, flipping, flipping the classroom, law, wet
シミュレーション フックの法則 (HTML5)


著者 Dries Boncquet
学校 / 団体 Vives
送信日 17/05/29
更新日 17/05/29