De wet van Hooke, flipping the classroom


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。主題 De wet van Hooke, flipping the classroom
說明 Een flipping the classroom opdracht waarbij de leerlingen de wet van Hooke ontdekken.
科目 物理
程度 高中
類型 作業, 其它, 指引活動
時間 30 分鐘
解答
語言 荷蘭語
關鍵字 Hooke, flipping, flipping the classroom, law, wet
模擬教學 Hooke's Law_虎克定律 (HTML5)


作者 Dries Boncquet
聯繫 Email dries.boncquet@gmail.com
學校 / 機構 Vives
提交日期 2017/5/29
更新日期 2017/5/29