Sound and Wave Basics Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Sound and Wave Basics
Mô tả Homework assignment exploring the properties of waves.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Amplitude, frequency, longitudinal, transverse
Mô phỏng Sóng âm, Sóng trên một sợi dây (HTML5), Sóng trên một sợi dây


Tác giả Dr. Wendy Adams and the Acoustical Society
Email liên lạc taff0963@bears.unco.edu
Trường / Tổ chức University of Northern Colorado
Ngày đăng ký 20/08/2015
Ngày cập nhật 20/08/2015