Sound and Wave Basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Sound and Wave Basics
Omtale Homework assignment exploring the properties of waves.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Amplitude, frequency, longitudinal, transverse
Simuleringar Sound, Bølgje på ein tråd (HTML5), Wave on a String


Forfattarar Dr. Wendy Adams and the Acoustical Society
Skule / Organisasjon University of Northern Colorado
Lasta opp 20.08.15
Oppdatert 20.08.15