Sound and Wave Basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Sound and Wave Basics
Beskrivelse Homework assignment exploring the properties of waves.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Amplitude, frequency, longitudinal, transverse
Simuleringer Lyd, Bølge på en tråd (HTML5), Bølge på en tråd


Forfattere Dr. Wendy Adams and the Acoustical Society
Skole / Organisasjon University of Northern Colorado
Lastet opp 20.08.15
Oppdatert 20.08.15