Sound and Wave Basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Sound and Wave Basics
Popis Homework assignment exploring the properties of waves.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Amplitude, frequency, longitudinal, transverse
Simulácia Zvukové vlny, Vlnenie v rade bodov (HTML5), Vlnenie v rade bodov


Autor(i) Dr. Wendy Adams and the Acoustical Society
Škola / Organizácia University of Northern Colorado
Dátum odoslania 20.8.2015
Dátum aktualizácie 20.8.2015