Bending Light


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Bending Light
Mô tả An activity that works well with or without groups. A great way to introduce many optics concepts.
Chủ đề Khác, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá light, optics, reflection, refraction
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Dorian McIntire
Email liên lạc dorianmc@gmail.com
Trường / Tổ chức Tri-County Technical College
Ngày đăng ký 17/05/2015
Ngày cập nhật 17/05/2015