Bending Light


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Bending Light
Mô tả An activity that works well with or without groups. A great way to introduce many optics concepts.
Chủ đề Khác, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Concept questions, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá light, optics, reflection, refraction
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Dorian McIntire
Trường / Tổ chức Tri-County Technical College
Ngày đăng ký 17/05/2015
Ngày cập nhật 17/05/2015