Bending Light


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Bending Light
Beskrivelse An activity that works well with or without groups. A great way to introduce many optics concepts.
Emne Annet, Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Demonstrasjon, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord light, optics, reflection, refraction
Simuleringer Avbøyning av lys


Forfattere Dorian McIntire
Skole / Organisasjon Tri-County Technical College
Lastet opp 17.05.15
Oppdatert 17.05.15