Bending Light


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Bending Light
Beskrivelse An activity that works well with or without groups. A great way to introduce many optics concepts.
Emne Annet, Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Demonstrasjon, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord light, optics, reflection, refraction
Simuleringer Avbøyning av lys


Forfattere Dorian McIntire
E-post for kontakt dorianmc@gmail.com
Skole / Organisasjon Tri-County Technical College
Lastet opp 17.05.15
Oppdatert 17.05.15