Bending Light


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Bending Light
Omtale An activity that works well with or without groups. A great way to introduce many optics concepts.
Emne Anna, Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Lab, Lekser, Omgrepsspørsmål
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord light, optics, reflection, refraction
Simuleringar Bending Light


Forfattarar Dorian McIntire
Skule / Organisasjon Tri-County Technical College
Lasta opp 17.05.15
Oppdatert 17.05.15