Bending Light


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Bending Light
वर्णन An activity that works well with or without groups. A great way to introduce many optics concepts.
विषय इतर, भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro, माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिक, संकल्पना प्रश्न
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द light, optics, reflection, refraction
सादश्य प्रकाशाचे अपवर्तन


लेखक Dorian McIntire
शाळा/संस्था Tri-County Technical College
दाखल दिनांक 5/17/15
आद्यवत 5/17/15