Variables that Affect Gravity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Variables that Affect Gravity
Mô tả
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gravity, Variables
Mô phỏng Lực hấp dẫn (HTML5), Lực hấp dẫn: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Sarah Borenstein
Email liên lạc sborenstein@cherrycreekschools.org
Trường / Tổ chức Campus Middle School
Ngày đăng ký 03/11/2013
Ngày cập nhật 25/10/2019