Variables that Affect Gravity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Variables that Affect Gravity
Beskrivelse
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Gravity, Variables
Simuleringer Gravitasjonskraftlab (HTML5), Gravity Force Lab: Basics (HTML5)


Forfattere Sarah Borenstein
Skole / Organisasjon Campus Middle School
Lastet opp 03.11.13
Oppdatert 25.10.19