Variables that Affect Gravity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Variables that Affect Gravity
Omtale
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Gravity, Variables
Simuleringar Tyngdekraft (HTML5), Gravity Force Lab: Basics (HTML5)


Forfattarar Sarah Borenstein
Skule / Organisasjon Campus Middle School
Lasta opp 03.11.13
Oppdatert 25.10.19