Projectile Motion - Fired at an Angle


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion - Fired at an Angle
Mô tả Investigate the firing of projectiles at angles.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá angle, fire, motion, projectile, trajectory
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả David Carroll
Trường / Tổ chức Plano ISD
Ngày đăng ký 28/10/2011
Ngày cập nhật 28/10/2011