Projectile Motion - Fired at an Angle


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion - Fired at an Angle
Mô tả Investigate the firing of projectiles at angles.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá angle, fire, motion, projectile, trajectory
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả David Carroll
Email liên lạc david.carroll@pisd.edu
Trường / Tổ chức Plano ISD
Ngày đăng ký 28/10/2011
Ngày cập nhật 28/10/2011