Projectile Motion - Fired at an Angle


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion - Fired at an Angle
Beskrivelse Investigate the firing of projectiles at angles.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord angle, fire, motion, projectile, trajectory
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere David Carroll
E-post for kontakt david.carroll@pisd.edu
Skole / Organisasjon Plano ISD
Lastet opp 28.10.11
Oppdatert 28.10.11