Projectile Motion - Fired at an Angle


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion - Fired at an Angle
Omtale Investigate the firing of projectiles at angles.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord angle, fire, motion, projectile, trajectory
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar David Carroll
E-post for kontakt david.carroll@pisd.edu
Skule / Organisasjon Plano ISD
Lasta opp 28.10.11
Oppdatert 28.10.11