Projectile Motion - Fired at an Angle


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Projectile Motion - Fired at an Angle
Opis Investigate the firing of projectiles at angles.
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola), Osnovni studij - Uvod
Tip Domaći zad., Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi angle, fire, motion, projectile, trajectory
Simulacije Kretаnje projektilа


Autori: David Carroll
Kontakt e-mail david.carroll@pisd.edu
Škola / Organizacija Plano ISD
Poslato 10/28/11
Obnovljeno 10/28/11