Reactants, Products, and Leftovers Concept Questions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Reactants, Products, and Leftovers Concept Questions
Mô tả These are concept questions that I use with my activities.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chemical reactions, inquiry, limiting reactant, molecular representation, phet, stoichiometry
Mô phỏng Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 04/07/2011
Ngày cập nhật 05/07/2013