Reactants, Products, and Leftovers Concept Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Reactants, Products, and Leftovers Concept Questions
Beskrivelse These are concept questions that I use with my activities.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord chemical reactions, inquiry, limiting reactant, molecular representation, phet, stoichiometry
Simuleringer Reaktanter, produkter og rester


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 04.07.11
Oppdatert 05.07.13