Reactants, Products, and Leftovers Concept Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Reactants, Products, and Leftovers Concept Questions
Omtale These are concept questions that I use with my activities.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Omgrepsspørsmål
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord chemical reactions, inquiry, limiting reactant, molecular representation, phet, stoichiometry
Simuleringar Reactants, Products and Leftovers


Forfattarar Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 04.07.11
Oppdatert 05.07.13