Reactants, Products, and Leftovers Concept Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Reactants, Products, and Leftovers Concept Questions
Опис These are concept questions that I use with my activities.
Предмет Хемија
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Концепт Прашања
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови chemical reactions, inquiry, limiting reactant, molecular representation, phet, stoichiometry
Симулации Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови


Автори Trish Loeblein
Школо / Организација PhET
Поставено 4.7.11
Обновено 5.7.13