Gravity Force Lab : calculations Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity Force Lab : calculations
Mô tả This is the second in a series of inquiry labs. Learning Goals: Students will be able to: Design experiments that allow you to derive an equation that relates mass, distance, and gravitational force. Use measurements to determine the universal gravitational constant.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Thiên văn học, Toán, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gravity, inverse square, math, phet, relationships. mass
Mô phỏng Lực hấp dẫn (HTML5), Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 22/05/2010
Ngày cập nhật 27/05/2015