Gravity Force Lab : calculations A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gravity Force Lab : calculations
Beskrivelse This is the second in a series of inquiry labs. Learning Goals: Students will be able to: Design experiments that allow you to derive an equation that relates mass, distance, and gravitational force. Use measurements to determine the universal gravitational constant.
Emne Astronomi, Fysikk, Geofag, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gravity, inverse square, math, phet, relationships. mass
Simuleringer Gravitasjonskraftlab (HTML5), Gravitasjonskraftlab


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 22.05.10
Oppdatert 27.05.15